Aplikace

akademie-logoNaše aplikace odsávání a filtrace vzduchu navrhujeme a realizujeme pro veškeré průmyslové spektrum. Máme významné zkušenosti s realizacemi odsávání svařoven, odsávání brusíren, odsávání slévárenského prachu, potravinového prachu, odsávání papírového prachu. Realizujeme zakázky odsávání explozních prachů ale ATEX.

Filtrační zařízení pro odsávání hliníkového prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání hliníkového prachu.  Prach vzniká broušením hliníkových či jiných nekovových materiálů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání při broušení hliníku či jiného explozního materiálu. Tento prach tvoří se vzduchem explozní prostředí. Filtrační jednotky jsou odstupňovány dle požadovaného odsávacího výkonu.

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání uhelného prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci explozního prachu. Uvedený prach vzniká při manipulaci s uhlím. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání uhelného prachu, který tvoří se vzduchem explozní prostředí. Filtrační jednotky jsou odstupňovány dle požadovaného odsávacího výkonu.

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci keramického a kamenitého prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu

Katalog Gidly zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci vápenného a cementového prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odprášení kotlů na tuhá paliva. Náš katalog zahrnuje 13 základních filtračních zařízení pro odprášení uhelných kotlů, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání plynové tavící pece

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání od plynových tavících pecí. Náš katalog zahrnuje 14 základních filtračních zařízení pro odsávání plynové tavící pece, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání indukční tavící pece

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání od indukčních tavících pecí. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání indukční pece, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání litinového prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci litinového prachu. Náš katalog zahrnuje 17 základních filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání slévárenského prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci slévárenského prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání automatických brusek

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci brusného neexplozního prachu z automatických brusek. Náš katalog zahrnuje 16 základních filtračních zařízení pro odsávání automatických brusek odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání prachu při leštění kovu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci explozního prachu vznikajícího použitím leštící pasty. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání při leštění kovu, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání broušení

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci brusného neexplozního prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání brusíren železných materiálů odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro odsávání svařovny

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání svařoven odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Filtrační zařízení pro prostorové odsávání svařovny

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro prostorové odsávání a filtraci svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání svařoven odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu...

[dozvědět se více]

Nejčastější chyby v odsávání a filtraci vzduchu

Z praxe máme vypozorovány nejčastější chyby dodavatelů průmyslových odsávacích systémů, kterým je zapotřebí se vyvarovat a to jak ve fázi projekční tak následně ve fázi realizační. Mezi nejčastější chyby patří: Nevhodně zvolený odsávací výkon, velké množství produktu nasáté vzducho…

[dozvědět se více]

Jak stanovit správný odsávací výkon pro zdroje prachu

Je prvopočátkem řešení každého projektu odsávání a filtrace vzduchu a má zásadní význam na správnou funkci budoucího realizovaného projektu. Pokud dojde k nevhodnému stanovení odsávacího výkonu v nejhorším případě poddimenzování, je již od prvopočáteční fáze projekt bezcenný..

[dozvědět se více]

Životnost filtračního média

Soustředíme-li se na provozní náklady spojené s používáním technologie odsávání a filtrace vzduchu je nutné započítat nejen náklady na elektrickou energii pro provoz technologie a tlakový vzduch pro funkci regenerace filtračního média, ale soustředit se rovněž na životnost jednotlivých důležitých…

[dozvědět se více]

Tlaková ztráta filtračního zařízení

Důvodem proč se soustředit na optimalizaci tlakových ztrát ve vzduchotechnickém systému je skutečnost, že každý nadbytečný pascal tlakové ztráty se projevuje zvýšením provozních nákladů na provoz odsávacího ventilátoru. Tlakovým ztrátám potrubního systému se věnujeme v samostatné…

[dozvědět se více]

Jaká použít kolena pro odsávání a filtraci vzduchu

Volba vhodného poloměru kolena je velmi důležitá pro vyvážené tlakové poměry uvnitř vzduchotechnického systému. Obecně lze říci, že se při volbě vhodného poloměru kolena rozhodujeme na základě dvou základních požadavků: Požadavek na nízkou tlakovou ztrátu potrubní trasy…

[dozvědět se více]