ASSYS

Automatický servisní systém

 

ASSYS, nebo-li Automatický Servisní SYStém.  Jedná se o software vyvinutý pro moderní servisní správu průmyslových technologií, využívající QR kódy přiřazené k technologiím. Mobilní aplikace umožňuje správu dat přímo v provozu a webové aplikace usnadňuje možnost kontroly a vyhodnocení dat.

QR kódy ASSYS

Každé zaevidované technologii do systému ASSYS je automaticky přidělen QR kód, který je přiřazen k dané technologii. Pomocí nálepky je QR kódem technologie označena na přístupném místě. Nálepku QR kódu používá uživatel pro načtení dat pomocí mobilní aplikace.

Mobilní aplikace ASSYS

Je navržena tak, aby se po načtení QR kódu u technologie propojila s centrální databází ASSYS a nabídla uživateli základní informace o předmětné technologii jako jsou:

  • platnost revize elektro
  • platnost revize vzdušníku
  • platnost revize plynových zařízení
  • Platnost revize prvků explozní ochrany
  • Platnost revize filtru
  • Termín pravidelné servisní kontroly
  • Zobrazení technických informací z karty zakázky
  • Nastavení možnosti upozornění je variabilní, lze si je konkrétně uzpůsobit

Systém automaticky uživatele upozorňuje na blížící se konec platnosti jednotlivých dokumentů, a to v jak podobě oznámení v samotném systému ASSYS, tak pomocí notifikací na e-mail.

Mobilní aplikace krom základních technických informací a platnosti dokumentů nabízí přímo z provozu možnost „volat servis“ či „odeslat e-mail na servis“. Uvedený typ komunikace mezi uživatelem a dodavatelem je v dnešní době časté migrace pracovníků mezi společnostmi výhodný – kontakty neodchází s lidmi. Kontakty ASSYS jsou vždy přiděleny konkrétní společnosti a uživateli. Když údržbář odejde do důchodu a nahradí ho jiný pracovník, je mu přidělen nový přístup do ASSYS. Tím získá nový pracovník kompletní databázi kontaktů, technických informací o technologii a rychlou orientaci v provozovaných technologiích pomocí QR kódů.

Variabilita ASSYS

Systém ASSYS (automatický servisní systém) jsme navrhni univerzálně tak, aby dokázal pokrýt maximální portfolio provozovaných technologií.

* Správa elektro revizí

Systém ASSYS umožňuje správu elektro revizí a automatickou kontrolu platnosti revizí. Každá elektro revize má založenou vlastní kartu, s uvedením typu elektrozařízení, názvu rozvaděče, čísla revize, kontaktu na revizního technika, platnosti elektro revize a souborem scanu elektro revize. Každé zaevidované elektro revizi je přidělen příslušný QR kód, který je nalepen na elektrorozvaděči či elektrickém zařízení. Systémem definované časové milníky pro notifikace, umožňují upozornit konkrétní osobu uživatele na blížící se konec platnost jednotlivých revizí. Systém umožňuje při končící platnosti revizí kontaktovat i příslušného revizního technika s žádostí o cenovou nabídku – vše dle volby uživatele.

Při načtení QR kódu na elektrorozvaděči, načte technik mobilní aplikací data z databáze a uživatel může zkontrolovat platnost elektro revize přímo u daného elektrorozvaděče, případně může nahlédnout přímo do uložené elektro revize , odeslat ji jako přílohu mailem a podobně.

Systém ASSYS je vybaven filtrováním v uložených elektro revizích. Například dle data platnosti revizí nebo dle příslušného revizního technika a mnoha dalšími možnostmi filtrů.

* Správa technologických zařízení             

Systém ASSYS je vytvořen pro správu technologických zařízení a automatickou kontrolu platnosti povinných kontrol. Každé zaevidované technologické zařízení má založenou vlastní kartu, s uvedením dodavatele technologie, potřebných technických parametrů technologie, výrobního čísla atď.  Každému zaevidovanému zařízení je přidělen příslušný QR kód, který je nalepen na zařízení tak aby umožnil přístupu k datům přímo od dané technologie pomocí mobilní aplikace ASSYS.

V Systému ASSYS jsou jednotlivé technologie přehledně rozděleny do technologických skupin dle zaevidovaných technologií

Systémem definované časové milníky pro notifikace umožňují upozornit konkrétní osobu uživatele na blížící se platnost jednotlivých kontrol jako platnost elektrorevize, platnost revize vzdušníku, platnost revize prvků explozní ochrany, platnost revize filtru a podobně. Systém umožňuje při končící platnosti revizí kontaktovat i příslušného servisního technika dodavatele s žádostí o cenovou nabídku – vše dle volby uživatele.

Při načtení QR kódu na technologii, načte mobilní aplikací data z databáze a uživatel může zkontrolovat platnost kontrol přímo u dané technologie, případně může nahlédnout přímo do karty zakázky pro náhled uložených technických informací, odeslat ji jako přílohu mailem.

Pokud pracovník údržby potřebuje kontaktovat servis a nahlásit poruchu na zařízení, sejme QR kód u technologie v poruše a systém ASSYS mu nabídne přímo konkrétní telefonní kontakty na zaevidované servisní techniky. Případně může uživatel nahlásit poruchu odesláním mailové zprávy přímo na konkrétní servisní středisko založené do systému ASSYS k dané technologii. Systém pak přiloží kartu zakázky jako přílohu oznámení tak, aby měl dodavatel jasné informace, k jaké technologii se vztahuje hlášená porucha.

 

Systém ASSYS nastavujeme pro každého klienta samostatně – na míru.

Pro technické informace, prezentaci produktu či cenovou nabídku kontaktujte:

Obchodní zástupce pro ASSYS 

Filip Líška                    [SK, EN]              E:  liska@gidly.cz           T: +420 775 991 218

 

.