Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání hliníkového prachu

Odsávání při broušení explozních prachů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání broušení explozního prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání hliníkového prachu.  Prach vzniká broušením hliníkových či jiných nekovových materiálů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání při broušení hliníku či jiného explozního materiálu. Tento prach tvoří se vzduchem explozní prostředí. Filtrační jednotky jsou odstupňovány dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu vznikajícího při broušení hliníku

Při broušení hliníkových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, které se vzduchem mohou tvořit explozní prostředí. Tento prach je velice důležité efektivně odsávat, jelikož i samotné usazeniny prachu v pracovním prostředí jsou velice nežádoucí. Explozní prachy jsou specifické hodnotami Kst (bar.m/s) a Pmax (bar). V katalogu zahrnuté filtrační jednotky jsou dimenzovány pro jemný hliníkový prach, který vzniká při broušení hliníku.

Odsávání prachu při broušení hliníku

Odsávání brusného hliníkového prachu přímo u zdroje

Je  nejúčinnější způsob záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí stacionárních digestoří či odsávacích stolů. Odsávací digestoře brusného hliníkového prachu jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou obrušovány menší obrobky. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání prachu tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka tím, že je brusný prach odsáván směrem od pracovníka. Odsávací stoly jsou výhodné tím, že umožňují odsávání do pracovní desky a zároveň pomocí odsávací digestoře směrem od pracovníka.  U odsávacích digestoří počítejte s odsávacím výkonem 1500 – 2000 m3/h na 1m délky digestoře. U odsávacího stolu počítejte s odsávacím výkonem cca 2000 – 2500 m3/h na 1m délky pracovní desky stolu

Odsávání brousících automatů na hliník

Z hlediska odsávání a stanovení odsávacího výkonu je vždy nutné dbát požadavků výrobce brousícího automatu. Odsávání zde totiž svojí správnou funkcí zajišťuje odsávání explozního prachu, který by se jinak usazoval ve vnitřním prostoru stroje a mohl by způsobit vznik explozního prostředí. Vzniku explozního prostředí uvnitř stroje je zapotřebí se vyvarovat. Jedna z možností je  pravidelný úklid tak, aby neodsáté nečistoty netvořily usazeniny v koutech a neodsávaných prostorech stroje. Brousící automaty jsou již od výrobce vybaveny odsávacími nástavci a zákryty, je velice důležité dodržet výrobcem předepsanou rychlost proudění v připojovacím hrdle, která bývá stanovena na 30 m/s.

Specifikace odsávání explozního prachu při broušení hliníku

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla. Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru.  Skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí nesmí klesnout pod 20 m/s.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání hliníkového prachu

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.  Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí. Filtrační zařízení musí být umístěno tak, aby odlehčovací membrána směřovala do bezpečného prostoru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání hliníkového prachu

U aplikací odsávání hliníkového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Nedoporučujeme používat nýtované spoje jednotlivých komponent, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Část odsávacího potrubí, tj. mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.

Filtrační zařízení pro odsávání hliníkového prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „Ruční broušení hliníku – EX“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + provedení pro odsávání explozních prachů + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru, kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání broušení explozního prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání uhelného prachu

Odprášení dopravních cest uhlí

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání uhelného prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci explozního prachu. Uvedený prach vzniká při manipulaci s uhlím. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání uhelného prachu, který tvoří se vzduchem explozní prostředí. Filtrační jednotky jsou odstupňovány dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace uhelného prachu

Při manipulaci s uhlím se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, které se vzduchem mohou tvořit explozní prostředí. Tento prach je velice důležité efektivně odsávat, jelikož i samotné usazeniny prachu v pracovním prostředí jsou velice nežádoucí. Explozní prachy jsou specifické hodnotami Kst (bar.m/s) a Pmax (bar). V katalogu zahrnuté filtrační jednotky jsou dimenzovány pro jemný uhelný prach, který se běžně vyskytuje v provozech jako jsou elektrárny či koksovny.

Odsávání uhelného prachu

Odsávání vykládací jámy uhlí

V provozu vykládací jámy uhlí, nebo výklopníků uhlí dochází k vykládání vagónů do podzemních zásobníků, odkud uhlí pokračuje k dalšímu zpracování. Při samotné vykládce se uhlí z vagónu vysype během několika vteřin a dochází k výronu prachu do prostoru obsluhy. Účinný systém odsávání zajistí odsávání uhelného prachu dříve, nežli tento prach vystoupá do pracovního prostoru obsluhy. Odsávací přípravky doporučujeme umístit do prostoru mezi výsypné rošty a pochůzkovou plošinu obsluhy vagónů. Doporučujeme odsávat množství cca 40 000 m3/h na jeden vykládaný vagón.

Odsávání zauhlování

Zauhlování je cesta uhlí ze skládky uhlí až do bunkrů v kotelně. Součástí zauhlovací cesty jsou přesýpací stanice, kde je možné souběhy pásových dopravníků měnit cestu dopravovaného uhlí a další přesypy pásových dopravníků. Na konci dopravní cesty zauhlování je uhlí plněno do jednoho z „X“ bunkrů. Odsávání zauhlování je vždy rozděleno na jednotlivé oblasti odsávání, které může odsávat jeden centrální bunkr. Přesýpací stanice odsávají samostatná centrální filtrační zařízení a vrchní prostor přesypů a plnění bunkru taktéž samostatné filtrační zařízení. Odprašky z filtračního zařízení jsou vždy vraceny na pásový dopravník zauhlování tak, aby nedocházelo ke ztrátám na palivu. Pokud stanovujeme odsávací výkon, určujeme vždy pro přesypové místo odsávací výkon Q= 2500 – 3500 m3/h a pro odsávání bunkru Q= 6000 – 8000 m3/h.

Specifikace odsávání explozního, uhelného prachu

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla. Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru, skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí nesmí klesnout pod 20 m/s.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání uhelného prachu

Filtrační zařízení pro odsávání uhelného prachu uvedené v katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Provozní hodiny uvádíme bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3.  Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.  Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr.  Prachoměr bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí. Filtrační zařízení musí být umístěno tak, aby odlehčovací membrána směřovala do bezpečného prostoru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání uhelného prachu

U aplikací odsávání uhelného prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Nedoporučujeme používat nýtované spoje jednotlivých komponent, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Část odsávacího potrubí, tj. mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.

Filtrační zařízení pro odsávání uhelného prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „Odsávání uhelného – EX“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + provedení pro odsávání explozních prachů + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru. Filtrační jednotka tvořena veškerými uvedenými komponety. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání uhelného prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu

Odsávání živcového prachu

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání keramického prachu. Nabízíme  18 základních filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace odsávání keramického prachu

Pod pojmem keramický a kamenitý prach uvažujeme prach vznikající ve výrobních linkách při zpracování kamene v kamenolomech a výrobků v závodech na výrobu stavebních materiálů jako jsou kachličky, cihly, krytiny a podobné aplikace. Keramický prach je vysoce abrazivní, velmi jemný, suchý a nelepivý.

Odsávání keramického a kamenitého prachu

Odprášení v kamenolomech

Odprášení v kamenolomech je často kombinací mokrého zkrápění a odsávání suchou cestou. Systémem odsávání pomocí suchých látkových filtračních zařízení jsou v kamenolomech odsávány především drtiče, třídiče, přesypy pásových dopravníků a plnící hubice. Drtiče jsou většinou již od výrobce vybaveny připojovacím místem pro odsávací potrubí a tím je i definováno potřebné množství odsávaného vzduchu. U třídičů je pro účinné odsávání nutné zajisti dostatečně těsný zákryt s připojovacími body pro napojení odsávacího potrubí. Jednotlivé přesypy pásových dopravníků je nutné řádně zakrytovat a odprašovat v místě výsypu z pásu a dopadu na navazující pásový dopravník. Běžný odsávací výkon pro přesyp pásových dopravníků je cca 2500–3500 m3/h. U odsávacích hubic je běžně výrobcem stanovena potřebná odsávací kapacita pro účinné odprášení plnící hubice, běžný odsávací výkon pro plnící hubici je cca 1500 m3/h.

Odsávání ve výrobních linkách keramických výrobků

Systémy centrálního odsávání se často používají jak u kompletních výrobních linek, tak u jednoúčelových strojů. Příkladem odsávání od jednoúčelového stroje je odsávání brusky přesných cihel. Při samotném broušení je nutné vysokým odsávacím výkonem zajistit odtah obrusu z brusky do filtračního zařízení. Do odsávacího potrubí se dostávají jak velice jemné prachové částice, tak i úlomky cihel. Prach je velice abrazivní a způsobuje prodírání potrubního vedení v místech změny směru vzduchu jako jsou kolena a odbočky. Prodírání potrubních dílců bohužel nelze eliminovat, jelikož je nutné v odsávacím potrubí zajistit vysokou rychlost potřebnou pro unášení větších keramických úlomků. Odsávací rychlost v potrubí by se měla pohybovat kolem 22-24 m/s. U této konkrétní technologie je nutné odsávat cca 24 000 m3/h pro jednu brusku. Potřebné odsávací výkony jsou většinou stanoveny dodavatelem výrobní technologie.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání keramického prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „keramický prach“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu

Odprášení cementového a vápenného prachu

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání vépenného a cementového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog Gidly zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci vápenného a cementového prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace vápenného a cementového prachu

Vápenné a cementové prachy jsou specifické tím, že jsou hygroskopické. Prach odsátý do filtračního zařízení je velice jemný a má tendenci zanášet póry ve filtračním médiu a tím navyšovat tlakovou ztrátu filtračního zařízení. Prach je velmi jemný, abrazivní, pro filtrační médium lepivý.

Odsávání vápenného a cementového prachu

Systémy centrálního odsávání se často využívají pro odsávání výrobních linek samotného vápna a cementu, ale i různých maltových směsí. Ve výrobních linkách jsou odsávány jednotlivé zdroje prachu jako mlýny, míchačky, navažovací pracoviště a balící linky. Filtrační zařízení je specifické tepelnou izolací skříně a tepelnou izolací s elektrickým vyhříváním výsypky materiálu pomocí odporového kabelu.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu  GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3. Účinnost filtrace umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění výrobní haly.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání vápenného a cementového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „vápenný a cementový prach“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání vépenného a cementového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva

Odprášení stacionárních tepelných zdrojů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog Gidly zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odprášení kotlů na tuhá paliva. Nabízíme  13 základních filtračních zařízení pro odprášení uhelných kotlů, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu při odprášení kotle

Teplota odsávaných spalin za kotlem se pohybuje kolem 150°C až 180°C v závislosti na provozním stavu kotle. Jelikož se jedná o spalovací zdroj, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením. Podíl vody v palivu zvyšuje vlhkost odtahovaných spalin, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z kolte je velmi jemný, tmavé barvy, suchý, abrazivní.

Odprášení kotle

Výrobce kotle vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci kotle. Teplota spalin dle našich zkušeností dosahuje při nasávání do odsávacího systému teploty kolem 150°C až 180°C. Před filtrační zařízení je nutné instalovat cyklónový odlučovač, který zajišťuje odlučování hrubších částic z odsávaných spalin, mezi které patří i jiskry za kotlem. Cyklónový odlučovač tak snižuje riziko zahoření filtračního zařízení vniknutím hořící částice na filtrační médium. Filtrační médium odlučovacího zařízení musí být vyrobeno z materiálů s teplotní odolností do 200°C. Filtrační zařízení je tepelně izolované, výsypka filtračního zařízení je elektricky vyhřívaná odporovým kabelem. Doporučujeme vyhřívat i prvky vynášení odpadu jako šnekové dopravníky, redlery a podobně. Sběrnou nádobou na popílek bývá ve většině případů kontejner. Tah odprašovacího systému je řízen pomocí otáček spalinového ventilátoru frekvenčním měničem. Ventilátor je umístěn na čisté straně, tj. za filtračním zařízením. Podtlak je snímán ve spalinovodu za kotlem. Při návrhu systému na odprášení kotle je nutné počítat s realizací bypassu filtračního zařízení, který je aktivní při najíždění kotle na teplotu. Bypass je důležitý proto, aby nebyl filtrační systém vystaven účinkům nízké teploty spalin, při které by hrozila kondenzace.

 Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v kotelnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 5 mg/m3 do 10 mg/m3.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro odprášení kotlů na tuhá paliva

U aplikací odprášení kotlů doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je možné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy s tepelnou izolací.

Filtrační zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odprášení kotlů na tuhá paliva“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení – hodnoty výkonu jsou uvedeny v QV [m3/h] při t= 150°C . Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + celolakované provedení + nerezové prvky filtru + ventilátor – kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání plynové tavící pece

Odsávání spalin tavící pece

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání plynových tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje  filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání od plynových tavících pecí. Nabízíme 14 základních filtračních zařízení pro odsávání plynové tavící pece, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu z odsávání plynové tavící pece

Prach vznikající při tavení kovu v plynové tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávaných spalin se pohybuje kolem 300°C až 400°C v závislosti na provozním stavu plynové tavící pece. Jelikož se jedná o plynovou pec, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením plynu. Samotná plynové pec vlastním provozem zvyšuje vlhkost odtahovaného média, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z provozu plynové pece je velmi jemný, tmavé barvy, suchý, lehce abrazivní.

Odsávání plynové tavící pece

Moderní odsávací systémy plynových tavících pecí jsou rozděleny na odsávání surových spalin bez ředění okolním vzduchem pro ochlazování a na odsávání z víka nad plnícím otvorem pece.

Odsávání spalin při tavení

Výrobce tavící pece vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci tavící pece. Teplota spalin dle našich zkušeností dosahuje při nasávání do odsávacího systému teploty kolem 300°C až 400°C. V praxi existují dvě možnosti, jak spaliny ochladit tak, aby je bylo možné čistit pomocí filtračního systému. První možností je řízeně přisávat okolní vzduch do odsávacího potrubí a tím regulovat teplotu v odsávacím potrubí a celém vzduchotechnickém systému. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že celá technologie tak roste jak do velikosti, spotřeb elektrické energie, i do investičních nákladů.

Druhou možností je spaliny před filtračním zařízení ochladit pomocí rekuperačního systému. Získané teplo pak dále využít buď pro předehřev spalovacího vzduchu, nebo pro vzduchové vytápění haly v zimním období. Pomocí rekuperace spalin odsávané spaliny zmenší svůj objem a filtrační zařízení je pak menších rozměrů. Je zapotřebí dbát na minimální teplotu v odsávacím systému tak, aby teplota spalin nepodkročila ideálně 100 °C (min. 80°C) a nedocházelo ke kondenzaci v odsávacím potrubí a filtračním systému. Upozorňujeme na to že spaliny obsahují podíl HF a HCl, z tohoto důvodu se nesmí v odsávacím systému vyskytovat pozinkovaný povrch. Životnost pozinkovaných povrchů je při styku se spalinami z plynových tavících pecí je velmi krátká. Do sacího potrubí doporučujeme dávkovat sorbent Ca(OH)2 který zajišťuje snižování složek HF a HCl a zlepšuje regenerovatelnost filtračního média. Množství odsávaných spalin je udáváno výrobcem pece, je uvedeno buď pomocí QN [Nm3/h] (při normálních podmínkách) a stanovené teplotě, nebo pomocí QV [m3/h] při stanovené teplotě.

Odsávání kouře ze zákrytu  tavící pece

Odsávací zákryt u plynové tavící pece je umístěn nad sázecím otvorem. Odsávání je zapotřebí pouze tehdy, jsou-li vrata pece otevřená a probíhá vsázka. Odsávací zákryt zajišťuje odtah unikajícího kouře tak, aby se tento kouř nešířil do prostoru výrobní haly. Jelikož není při otevřených vratech pece v provozu hořák, nejedná se o spaliny, ale o odsávání vzduchu z prostoru haly. Odsávací potrubí proto není zapotřebí tepelně izolovat, jelikož není odsávané médiu vyšší vlhkosti než okolní prostředí a nehrozí tak kondenzace uvnitř potrubí a filtrační technologie. Odsávací potrubí přesto nedoporučujeme realizovat s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Doporučujeme aplikovat teplotně a chemicky odolnou barvu. Množství odsávaného vzduchu udává výrobce, ale je možné ho určit i empiricky a to min 4000 až 5000 m3/h na 1m délky odsávací digestoře.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání plynové tavící pece

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nelze vracet zpět do prostoru haly, jelikož se jedná o spaliny s podíly CO, CO2, HF, HCl, NOx a dalších jedovatých látek. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí speciálních trubkových rekuperátorů s regenerací teplosměnné plochy.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání plynových pecí

U aplikací odsávání plynových pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je nutné použít nerezové potrubní vedení s tepelnou izolací, u odsávání ze zákrytů pecí je nutné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy.

Filtrační zařízení pro odsávání plynové tavící pece v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odsávání plynové tavící pece“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení – hodnoty výkonu jsou uvedeny v QV [m3/h] při t= 150°C . Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + celolakované provedení + nerezové prvky filtru + ventilátor – kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání plynových tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání indukční tavící pece

Odsávání spalin z indukčních pecí

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání indukčních tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY  zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání indukční tavící pece. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání indukční tavící pece, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu z odsávání indukční tavící pece

Prach vznikající při tavení kovu v indukční tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávané vzdušniny se pohybuje kolem 40 – 60°C v závislosti na provozním stavu tavící pece. Jelikož se jedná o elektronickou indukční pec, nejedná v pravém slova smyslu o spaliny, jelikož veškerý odsávaný vzduch do filtračního systému je do zákrytu pece přisáván z prostředí haly. Samotná indukční pec vlastním provozem nezvyšuje vlhkost odtahovaného vzduchu, a proto nehrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak není nutno tepelně izolovat.   Odfiltrovaný prach z provozu indukční pece je velmi jemný, černé barvy, suchý, lehce abrazivní.

Odsávání indukční tavící pece

Moderní indukční pece jsou vybaveny integrovaným odklopným zákrytem, který je používán ve dvou stavech. Uzavřený zákryt pece je vždy při procesu tavení. Odsávací výkon v tomto okamžiku regulujeme na cca 30% hodnoty oproti otevřenému víku. Pro regulaci odsávacího výkonu slouží regulační klapky v odsávacím potrubí. Výkon ventilátoru je pak regulován dle podtlaku v odsávacím potrubí pomocí frekvenčního měniče. Při otevřeném víku, kdy dochází k vsázce či modifikaci taveniny je požadavek na odsávací výkon maximální. V tomto okamžiku je nutné unikající kouř odsát odklopeným víkem tak, aby se nešířil do prostoru výrobní haly. Regulační klapka v odsávacím potrubí je otevřena na 100% a odsávací výkon je navýšen na požadovanou hodnotu.

Ve většině případů je na odsávací systém napojena dvojice tavících pecí. Regulační klapky a frekvenční měnič odsávacího ventilátoru je ovládán automaticky, elektrickou vazbou na provozní stav pecí, respektive na polohu zákrytu pece. Požadavek na odsávací výkon systému při otevřeném víku stanovuje výrobce pecí. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by výrobce indukční pece určil odsávací výkon při uzavřeném víku. Tento stav je nutné zregulovat při provozování technologie. Samotná regulace pak přináší úsporu elektrické energie při provozu pece tim, že není odsáváno takové množství tepla a nedochází k ochlazování taveniny. Dalším přínosem regulace odsávacího výkonu při provozu indukčních pecí je i úspora elektrické energie filtračního systému a prodloužení životnosti filtračního média. Odsávací výkon potřebný pro dostatečné odsávání indukční pece se pohybuje kolem 5000 až 40 000 m3/h v závislosti na velikosti indukční pece.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nedoporučujeme vracet zpět do prostoru haly, jelikož sebou nese i pachové složky. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí konvenčních rekuperátorů, jako je deskový či rotační výměník.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání indukčních pecí

U aplikací odsávání indukčních pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK II tj. silnostěnné, svařované potrubí. Osvědčenou povrchovou úpravou potrubních vedení je žárové zinkování. Potrubí není tak zatěžováno účinky abraze, ale vzhledem k teplotním skokům mezi jednotlivými provozními stavy pece rozhodně nedoporučujeme používat potrubní vedení SK I tj. SPIRO potrubí.

Filtrační zařízení pro odsávání indukčních pecí v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odsávání indukčních tavících pecí“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání indukčních tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání litinového prachu

Odsávání při obrábění litiny

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání litinového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V  katalogu  GIDLY máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání litinového prachu. Náš katalog zahrnuje 17 základních filtračních zařízení pro odsávání litinového prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Cast iron dust parameters

Mezi litinové prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při tryskání, broušení či obrábění litinových odlitků. Litinový prach obsahuje velmi jemnou frakci, která má tendenci přicpávat póry filtračního média filtračního zařízení.  Litinový prach separovaný na filtračním médiu je mazlavý, obtížněji regenerovatelný a vyžaduje pro systémy kontinuálního odsávání větší filtrační plochu filtru, nežli je to třeba u slévárenského písku. Litinový prach je abrazivní, těžký, částice je dělí převážně do hrubé a velmi jemné frakce. Na podlaze je vzhledem k obsaženému grafitu prach kluzký.

Cast iron dust extraction

Odsávání tryskačů litinových odlitků

Tryskače slouží pro základní očištění litinových odlitků od zbytků slévárenského písku. Při procesu tryskání se do systému odsávání dostávají jak částice abraziva z tryskače, tak i část písku a litinového prachu. Ze jednotlivými tryskači jsou proto v odsávacím potrubí zařazeny separátory, které mají zabezpečit, aby se do filtračního systému dostávaly pouze prachové částice litiny a nedocházelo tak k odsávání abraziva, které v tryskači cirkuluje. Tryskací strojem jsou většinou již od výrobce vybaveny patřičnými předodlučovači a výrobce též stanovuje požadavky na odsávací systém. Odsávací výkony pro tryskače litiny se dle jejich velikostí pohybují kolem Q= 3000 – 10 000 m3/h na jeden stroj.

Odsávání tryskacích komor litinových výrobků

Tryskací komory jsou využívány pro povrchové úpravy rozměrných litinových odlitků. Tryskání probíhá manuálně pracovníkem pomocí tlakového dýzy s tlakovém vzduchem a abrazivem. Tryskací komory jsou velmi náročné na potřebu odsávacího výkonu. Odsávání je zabezpečeno pomoci odsávacích mřížek, umístěných ve spodní části po stranách tryskacího boxu, dále pomocí odsávacího potrubí vedeno do filtračního zařízení a přefiltrovaný vzduch je veden zpět do horní části tryskací kabiny. Stanovení odsávacího výkonu probíhá dle objemu tryskací kabiny s uvažovanou 100 – 150 násobnou výměnou vzduchu. Odsávací výkony se tak pohybují dle velikosti tryskacích boxů od 10 000 do 100 000 m3/h.

Odsávání broušení litiny – velké brousící prostory

Odsávání je realizováno v podlaze brusírny pomocí odsávacího rozvodu umístěného v betonových kanálech.  Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem, následně vedena do filtračního zařízení, kde dojde k odfiltrování prachových částic a následně vracena zpět do vrchní části brousící kabiny. Proudění vzduchu uvnitř brousící kabiny je tedy shora – dolů o doporučené rychlosti cca 0,3 m/s. Odsávací výkon doporučujeme stanovit 800 – 1000 m3/h na 1m2 podlahové plochy brousící kabiny. Vzhledem ke velkému požadavku na odsávací výkony u systému spodního odsávání doporučujeme brousící prostor rozdělit do více sekcí, které jsou od odsávacího potrubí odděleny uzavíracími klapkami a je tak možné odsávací výkon soustředit do prostorů, kde se odsávací výkon třeba.

Odsávání obrábění litiny

Při obrábění litiny frézováním či soustružením dochází krom vzniku špon i k prášení v okolí nástroje. Odsávání v tomto případě naslouží k nasávání špon, ale k eliminaci šíření prachových podílů litinového prachu do okolního prostoru. Prach odsávaný do filtračního systému je velice jemný, lepkavý a pokud není dostatečně odsáván, jelikož je elektricky vodivý, může způsobovat problémy s elektroinstalací na stykačích.

Baghouse parameters

Filtrační zařízení uvedené v katalogu GIDLY  jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Recommended ducting solution

U aplikací odsávání litinového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání litinového prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odsávání litinového prachu“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání litinového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání slévárenského prachu

Odsávání prachu ve slévárnách

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci slévárenského prachu. Katalog GIDLY zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace slévárenského prachu

Mezi slévárenské prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při manipulaci se slévárenskými písky, s jejich regenerací a opracováním ocelových odlitků tryskáním. Mezi nejčastější aplikace odsávání ve slévárenském provozu patří odprášení vytloukacích roštů, odsávání chladniček písku, odprášení přesypů pásových dopravníků a elevátorů, odvzdušnění pneudopravy písku, odprášení čističky písku, odsávání tryskačů odlitků a mnoho dalších aplikací. Slévárenský prach je vysoce abrazivní, hrubý a těžký.

Odsávání slévárenského prachu

Odsávání vytloukacího roštu

Vytloukací rošt je jedním z významných zdrojů prachu v provozu sléváren. Pro odsávání slévárenského prachu je tento úkol velmi specifickým, jelikož je nutné zabezpečit odsávání prachu z poměrně velkého prostoru vytloukacího roštu, kam bývají odlitky zaváženy pomocí mostového jeřábu. Vytloukací rošty tak bývají uzavřeny do kabin, které mají zabezpečit účinné odsávání vznikajícího prachu. Odlitky jsou většinou horké a uvolněný prach má tendenci rychle vstoupat směrem vzhůru ke stropu boxu. Odsávání je tedy koncipováno tak, aby v největší míře probíhal záchyt prachu v horní části vytloukacího boxu a to po bocích kolem drážky pro lana mostového jeřábu.  Potřebný odsávací výkon je určován dle velikosti vytloukacího roštu a pohybuje se kolem Q= 20000 – 30000 m3/h u menších vytloukacích roštů a 50000 – 80 000 m3/h u větších vytloukacích roštů.

Odsávání čističky písku

Čističky písku mají důležitý úkol pro udržení požadované kvality písku pro jeho další použití. Jsou vždy zařazeny do technologické sestavy regenerace písku. Pro odsávání je to specifický úkol, jelikož jsou čističky velmi citlivé na změnu odsávacího výkonu, který tak přímo ovlivňuje správnou funkci čističky. U odsávání čističek doporučujeme řídit odsávací výkon s vazbou na podtlak v potrubí, měřený přímo u čističky. Ventilátor tak navyšuje / ponižuje své otáčky tak, aby byly podmínky tahu, pokud možno konstantní a neměnné na faktorech jako je kolísavá tlaková ztráta filtračního média, množství odsávaného prachu a další. Odsávací výkon pro jednotlivé typy čističek je většinou stanoven výrobcem technologie a pohybuje se v rozmezí kolem 5000 – 10 000 m3/h pro čističku, může být i vyšší.

Odsávání přesypů pásových dopravníků a elevátorů

Pro manipulaci se slévárenskými písky se většinou používá sestava pásových dopravníků a elevátorů. Písky bývají dopravovány na poměrně dlouhé vzdálenosti a tyto dopravní cesty tvoří propojení mezi vytloukacími rošty a technologií regenerace písku. Největšími zdroji prachu u pásových dopravníků jsou jejich přesypy. V přesypu a to ať se jedná o přesyp mezi pásovými dopravníky či vstup / výstup do elevátoru, dochází k významnému úniku prachu do okolí. Záchyt prachu pak probíhá připojením odsávacího potrubí na zákryt, který je vybudován kolem každého přesypu. U větších dopravníků a přesypů, které svojí velikostí zasahují přes jednotlivé podlaží je nutné zajistit odsávání jak ve vrchní tak ve spodní části zákrytu. Odsávací výkony jsou navrhovány dle šířky a rychlosti jednotlivých pásových dopravníků a pohybují se okolo 1500 – 5000 m3/h na jeden přesyp.

Odsávání tryskačů

Tryskače slouží pro základní očištění odlitků od zbytků slévárenského písku. Při procesu tryskání se do systému odsávání dostávají jak částice abraziva z tryskače, tak i část písku a prachu. Ze jednotlivými tryskači jsou proto v odsávacím potrubí zařazeny separátory, které mají zabezpečit, aby se do filtračního systému dostávaly pouze prachové částice a nedocházelo tak k odsávání abraziva, které v tryskači cirkuluje. Tryskací strojem jsou většinou již od výrobce vybaveny patřičnými předodlučovači a výrobce též stanovuje požadavky na odsávací systém. Odsávací výkony pro tryskače se dle jejich velikostí pohybují kolem Q= 3000 – 10 000 m3/h na jeden stroj.

Odsávání tryskacích komor

Tryskací komory jsou využívány pro povrchové úpravy rozměrných odlitků či svařenců. Tryskání probíhá manuálně pracovníkem pomocí tlakového dýzy s tlakovém vzduchem a abrazivem. Tryskací komory jsou velmi náročné na potřebu odsávacího výkonu. Odsávání je zabezpečeno pomoci odsávacích mřížek, umístěných ve spodní části po stranách tryskacího boxu, dále pomocí odsávacího potrubí vedeno do filtračního zařízení a přefiltrovaný vzduch je veden zpět do horní části tryskací kabiny. Stanovení odsávacího výkonu probíhá dle objemu tryskací kabiny s uvažovanou 100 – 150 násobnou výměnou vzduchu. Odsávací výkony se tak pohybují dle velikosti tryskacích boxů od 10 000 do 100 000 m3/h.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Sběr odprašků je řešen pomocí rotačního podavače do big bagu či kontejneru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u slévárenského prachu

U aplikací odsávání slévárenského prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání slévárenského prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „slévárenský písek a prach“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání automatických brusek

Odsávání od andromatů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání brousících automatů <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci brusného neexplozního prachu z automatických brusek. Náš katalog zahrnuje 16 základních filtračních zařízení pro odsávání automatických brusek odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu vznikajícího u odsávání automatických brusek

Automatické brusky brousí vysokou rychlostí a jsou velmi efektivní. Odsávaný prach se zásadně liší od prachu vznikajícího při ručním broušení. Vzhledem k vysokým rychlostem brusného procesu je prach tvořen hrubými částicemi materiálu a abraziva brusného kotouče. Současně však dochází k odsávání velmi jemného, až téměř spalinového prachu, který vzniká vysokou teplotou okují při samotném broušení. Velmi jemný prach způsobuje vysokou zátěž pro filtrační zařízení, které musí svojí konstrukcí zabezpečit kontinuální provozování bez významných tlakových ztrát, které by měly vliv na snížení odsávacího výkonu.

Odsávání automatických brusek

Brousící automaty bývají již od výrobce vybaveny odsávacími zákryty. Výrobci často doporučují minimální požadovanou odsávací rychlost v uvedeném hrdle sacího nástavce. Často se požadované odsávací rychlosti pohybují kolem hodnoty 30 m/s. Při návrhu potrubních tras doporučujeme odsávací potrubí za odsávacím nástavcem rozšířit tak, aby výsledná rychlost v odsávacím potrubí byla na úrovni 20 – 22 m/s. Zároveň nedoporučujeme volit tu přirozeně nejkratší cestu odsávacího potrubí do filtračního zařízení, jelikož spolu s prachem je do odsávacího potrubí nasáváno velké množství jisker, které mohou způsobit zahoření filtračního zařízení. Jiskry při kontaktu s odsávacím potrubím převážně v kolenech předávají svoji tepelnou energii stěně potrubí a „vyhasnou“. Pro ochranu filtračního zařízení je velmi vhodné, aby odsávací trasa obsahovala min. 3 až 5 kusů kolen 90° min 1,5 D, riziko zahoření filtračního zařízení se tak snižuje.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání automatických brusek

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací u brousících automatů dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Filtrační zařízení jsou vybavena integrovaným předodlučovačem hrubších částic a jisker tak, aby tyto částice byly sráženy přímo do výsypky a nedocházelo k přímému kontaktu s filtračním médiem.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro automatické brusky

U aplikací odsávání brousících automatů doporučujeme provedení odsávacího potrubí v kombinaci rovného potrubí SK II a tvarovek (kolena + odbočky) ze skupiny SK III. Je nutné volit přírubové spoje. Vzhledem k abrazi odsávaného materiálu je nutné upozornit na skutečnost, že části potrubí, které přichází do styku s abrazivním materiálem vykazují vysokou míru opotřebení a po čase je nutné tyto potrubní komponenty repasovat či vyměnit. Zvětšování tloušťky materiálu pouze prodlužuje životnost, abrazi však nezastaví.

Filtrační zařízení pro odsávání automatických brusek v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „Odsávání od brousících automatů“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru, kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání brousících automatů <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání prachu při leštění kovu

Odsávání od leštění kovu

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání prachu při leštění <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání prachu vznikajícího použitím leštící pasty. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání při leštění kovu, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu vznikajícího při leštění kovu

Při leštění kovových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, se kterými přichází do kontaktu pracovníci. Prach je tvořen kovovými částicemi, leštící pastou a částicemi leštících kotoučů v podobě vláken. Prach je mírně abrazivní, hořlavý a vzhledem k použití leštící pasty i explozní. Po odfiltrování je prach jemný, vláknitý, lehký, lepkavý a má tendenci tvořit shluky. Vzhledem k obsažené leštící pastě a vláknům z leštících kotoučů, existuje možnost zahoření.

Odsávání prachu při leštění kovu

Odsávání prachu pomocí zákrytů leštících kotoučů

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí zákrytů leštících kotoučů u kotoučových leštiček. Připojení leštičky s centrálním odsávacím rozvodem je realizováno pomocí flexibilní hadice. Správné stanovené odsávacího výkonu se v praxi pohybuje v následujících hodnotách: U leštících kotoučů do průměru 200 mm doporučujeme odsávat minimálně 600 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 200 – 300 mm doporučujeme odsávat minimálně 1000 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 300 – 400 mm doporučujeme odsávat minimálně 1400 m3/h u atypických leštících kotoučů (jak do průměru, tak do šířky) je stanovení odsávacího výkonu individuální.

Odsávání leštících automatů

Z hlediska odsávání a stanovení odsávacího výkonu je vždy nutné dbát požadavků výrobce leštícího pracoviště. Odsávání zde totiž svojí správnou funkcí zajišťuje odsávání explozního prachu, který by se jinak usazoval ve vnitřním prostoru kabiny a mohl by způsobit vznik explozního prostředí. Vzniku explozního prostředí uvnitř kabiny je zapotřebí se vyvarovat pravidelným úklidem tak, aby neodsáté nečistoty netvořily usazeniny v koutech a neodsávaných prostorech kabiny. Obecně lze říci, že odsávací výkon u leštících kabin je zapotřebí volit raději vyšší. I u nejmenších kabin tak odsávací výkon začíná na 5000 m3/h a více.

Specifikace odsávání prachu při leštění

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla: Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru.  Skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání prachu leštiček

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3. Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání leštiček

U aplikací odsávání leštiček doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Je nutné se za jakoukoli cenu vyhýbat nýtovaným proto, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Jakákoliv ostrá hrana uvnitř potrubí bude mít za následek záchyt vláken leštících kotoučů a následné ucpávání potrubí větvě. Část odsávacího potrubí mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.

Filtrační zařízení pro odsávání při leštění kovu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „Leštění s leštící pastou – EX“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + provedení pro odsávání explozních prachů + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání prachu při leštění <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání broušení

Odsávání při broušení

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání prachu při broušení <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog Gidly  zahrnuje  filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání broušení, resp. neexplozního prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání broušení železných materiálů odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

Specifikace prachu vznikajícího při broušení

Při broušení kovových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, se kterými přichází do kontaktu pracovníci brusírny. Brusný prach je tvořen kovovými částicemi, rzí a částicemi brusiva. Prach je abrazivní a u železných materiálů nevýbušný. Po odfiltrování je prach hrubý, těžký a částečně mastný. Vzhledem k obsažené mastnotě existuje možnost zahoření.

Odsávání broušení kovového materiálu

Odsávání broušení přímo u zdroje

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, respektive správně nepolohují, jelikož je to pro ně práce navíc – převážně u rozměrnějších obrobků. Odsávací digestoře brusného prachu jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou obrušovány menší obrobky. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání prachu tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka tím, že je brusný prach odsáván směrem od pracovníka. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1500 – 2000 m3/h na 1m délky digestoře.

Spodní odsávání broušení – podlahou

Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u stolu, nebo je zapotřebí obrobek obcházet kolem pracovního stolu. Odsávání je realizováno v podlaze brusírny pomocí odsávacího rozvodu umístěného v betonových kanálech.  Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem, následně vedena do filtračního zařízení, kde dojde k odfiltrování prachových částic a následně vracena zpět do vrchní části brousící kabiny. Proudění vzduchu uvnitř brousící kabiny je tedy shora – dolů o doporučené rychlosti cca 0,3 m/s. Odsávací výkon doporučujeme stanovit 800 – 1000 m3/h na 1m2 podlahové plochy brousící kabiny. Vzhledem ke velkému požadavku na odsávací výkony u systému spodního odsávání doporučujeme brousící prostor rozdělit do více sekcí, které jsou od odsávacího potrubí odděleny uzavíracími klapkami a je tak možné odsávací výkon soustředit do prostorů, kde se odsávací výkon třeba.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v brusírnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u brusného prachu

U aplikací odsávání brousících pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací Rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena.

Filtrační zařízení pro odsávání brusírny v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „Ruční broušení  kovu“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání prachu při broušení <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání svařovny

Odsávání od svařovacích automatů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání svařovny, resp. svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání svařovny odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace kouře vznikajícího při svařování

Dýmy vznikající při svařování jsou zdraví velmi škodlivé, a proto je pro zajištění zdraví pracovníků velmi důležité aplikovat účinný systém odsávání. Při svařování nerezových dílců jsou v dýmu přítomny prvky chromu niklu a dalších těžkých kovů. Tyto prvky mají nežádoucí rakovinotvorné účinky na lidský organismus. Při výduchu do venkovního prostoru bez filtrace je okolí výduchu znečištěno samotným prachem a rzí. Dýmy po odfiltrování tvoří prach, který je velice jemný, lehký a mastný. Vzhledem k obsažené mastnotě prach hořlavý.

Záchyt svařovacího dýmu

Záchyt kouře přímo u zdroje

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Vznikající dým je odsáván pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, jelikož je to pro ně práce navíc. Převážně u rozměrnějších svařenců. Odsávací digestoře svařovacího kouře jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou svařovány menší svařence. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání kouře tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka s kouřem a není tak nutné používat přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1200 – 1500 m3/h na 1m délky digestoře.

Záchyt kouře závěsnou digestoří

Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u zdroje. Závěsná digestoř je umístěna ke konstrukci přímo nad svařovacím pracovištěm. Jedná se o pracoviště manuálního či robotického svařování. U manuálního svařování doporučujeme stanovit odsávací výkon 600 – 800 m3/h na 1m2 odsávací digestoře. U robotického svařování doporuřujeme odsávací výkon 800 – 1000 m3/h na 1m2 odsávací digestoře. U manuálního svařování bohužel dochází ke kontaktu pracovníka se svařovacím dýmem a až následně k odsátí pomocí odsávací digestoře. Odsávací digestoř tak slouží k zamezení šíření kouře do okolních prostor svařovny, neochrání však zdraví samotného svářeče. Použití závěsných digestoří proto nevylučuje použití osobních ochranných pomůcek jako je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče.

Prostorové odsávání svařoven

Používá se u rozměrných pracovišť, kde není reálné použít odsávání dýmu přímo u zdroje a není možné instalovat závěsné digestoře. Jedná se především o pracoviště, kde dochází k manipulaci se svařenci pomocí mostových či otočných jeřábů. Odsávací rozvod je veden v prostoru mezi stropem haly a jeřábovou dráhou. Vždy je dobré odsávací rozvod navrhovat tak, aby bylo zajištěno odsávání nad svařovacím prostorem, nikoliv nad uličkami, skladovacími prostory a podobně. Jelikož dochází k záchytu svařovacích dýmu až v prostoru nad stropem, jsou svářeči vystaveni kontaktu se svařovacím dýmem a instalace prostorového odsávání tak nevylučuje používání osobních ochranných pomůcek jako je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče. Odsávací výkon je nutné navrhovat pro každou aplikaci zvlášť a to vazbou na velikosti, rozložení svařovacích pracovišť, na intenzitu svařování a výšku haly.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání svařovny

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Pokud není výrobní hala vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu pro pracovních prostor, doporučujeme část přefiltrovaného vzduchu nahrazovat čerstvým vzduchem za použití rekuperační technologie.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání svařovacích pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí jak rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí SK I tak i odbočky, kolena, klapky v provedení SK I falcované pozinkované. Toto provedení odsávacího potrubí doporučujeme z důvodu odsávání neabrazivního prachu, při kterém potrubní díly netrpí abrazivním opotřebením.

Filtrační zařízení pro odsávání svařovny v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte buď „prostorové odsávání svařoven“ či „Robotické a ruční odsávání svařovny“ dle aplikace pro kterou si přejete filtrační zařízení používat. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Filtrační zařízení pro prostorové odsávání svařovny

Prostorové odsávání ve svařovnách

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro prostorové odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje  filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro prostorové odsávání svařovny, resp.  filtraci svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro prostorové odsávání svařovny odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace pro prostorové odsávání svařovny

Prostorové odsávání svařoven, nebo také podstropní odsávání svařoven je s úspěchem aplikováno v provozech, kde není možné odsávat svařovací dýmy blíž u zdroje.Nelze zde použít lokálních odsávacích přípravků, jako jsou odsávací ramena či odsávací digestoře. Běžnou aplikací jsou svařovny, kde probíhá manipulace se svařenci pomocí mostových či jiných jeřábů a lokální odsávací přípravky není možné aplikovat. Prostorové odsávání svařovacích dýmů zajišťuje záchyt svařovacích dýmů v prostoru pod stropem svařovny. Nejčastěji v prostoru mezi jeřábovou dráhou a stropem. Odsávání je zabezpečeno centrálním odsávacím rozvodem s nasávacími mřížkami. Tyto mřížky jsou v prostoru rozmístěny tak, aby zajišťovaly odsávací efekt přímo nad místem zdroje svařovacího dýmu. Centrální odsávací rozvod je veden do filtračního zařízení, které zajišťuje filtraci svařovacího dýmu. Přefiltrovaný vzduch je následně distribuován zpět do prostor výrobní haly. Pokud není výrobní haly vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu je možné tyto dva systémy spojit v jeden a přefiltrovaný vzduch vést do rekuperační jednotky. Vzniklý deficit pak přes rekuperační jednotku nahrazovat čerstvým vzduchem z venkovního prostředí.

Specifikace filtračního zařízení pro prostorové odsávání svařovny

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu Gidly.cz jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu. Zároveň je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3. V praxi se často setkáváme s negativními zkušenostmi ze stran uživatelů, kteří si stěžují na nutnost časté a nákladné výměny filtračních složenců. Z tohoto důvodu náš katalog zahrnuje typ filtrační technologie, u které je garantována minimální životnost filtračního média 20 000 provozních hodin bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Jsme zastánci toho, že filtrační technologie má uživateli sloužit a ne naopak.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro prostorové odsávání svařovny

U aplikací odsávání svařovacích pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí jak rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí SK I tak i odbočky, kolena, klapky v provedení SK I falcované pozinkované. Toto provedení odsávacího potrubí doporučujeme z důvodu odsávání neabrazivního prachu, při kterém potrubní díly netrpí abrazivním opotřebením.

Filtrační zařízení pro prostorové odsávání svařovny v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru pro prostorové odsávání svařovny postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „prostorové odsávání svařovny“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro prostorové odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Publikováno

Nejčastější chyby v odsávání a filtraci vzduchu

Z praxe máme vypozorovány nejčastější chyby v odsávání dodavatelů průmyslových odsávacích systémů, kterým je zapotřebí se vyvarovat a to jak ve fázi projekční tak následně ve fázi realizační. Mezi nejčastější chyby v odsávání patří:

Nevhodně zvolený odsávací výkon

Tato chyba se projevuje prášením od odsávaných míst při zapnutém systému odsávání v případě poddimenzování odsávacího výkonu. Případně neúměrně vysokou spotřebou elektrické energie systému odsávání při předimenzovaném odsávacím výkonu. Problematiku správného návrhu odsávacího výkonu rozebíráme v samostatné kapitole naší akademie. „Stanovení správného odsávacího výkonu pro jednotlivé zdroje prachu

Pokračování textu Nejčastější chyby v odsávání a filtraci vzduchu

Publikováno

Jak stanovit správný odsávací výkon pro zdroje prachu

Stanovit správný odsávací výkon je prvopočátkem řešení každého projektu odsávání a filtrace vzduchu a má zásadní význam na správnou funkci budoucího realizovaného projektu. Pokud dojde k nevhodnému stanovení odsávacího výkonu v nejhorším případě poddimenzování, je již od prvopočáteční fáze projekt bezcenný. Budou navrženy, vyrobeny a nainstalovány potrubní rozvody a technologie filtrace o nedostatečné kapacitě, což se při spuštění samotného systému prakticky ihned projeví. Oprava je poté velmi nákladná, někdy znamená i kompletní nahrazení celého systému. Návrh odsávacího výkonu je rozumné prověřit u více zkušených projektantů či dodavatelů dříve, než se pustíte do samotného projektování.

Pokračování textu Jak stanovit správný odsávací výkon pro zdroje prachu

Publikováno

Životnost filtračního média

Soustředíme-li se na provozní náklady spojené s používáním technologie odsávání a filtrace vzduchu je nutné započítat nejen náklady na elektrickou energii.  Dalším nákladem je tlakový vzduch pro funkci regenerace filtračního média a náklady na repasi. Je důležité soustředit se rovněž na životnost filtračního média a  dalších důležitých částí filtračního systému a náklady na jejich výměnu.

U filtračních zařízení je jedním z nejnákladnějších, periodicky měnitelných dílů samotné filtrační médium. Filtrační médium má u různých typů filtračních zařízení různou, výrobci definovanou životnost.

Pokračování textu Životnost filtračního média

Publikováno

Tlaková ztráta filtračního zařízení

Důvodem proč se soustředit na optimalizaci tlakových ztrát ve vzduchotechnickém systému je skutečnost, že každý nadbytečný pascal – tlaková ztráta –  se projevuje zvýšením provozních nákladů na provoz odsávacího ventilátoru. Tlakovým ztrátám potrubního systému se věnujeme v samostatné kapitole. Největší tlakovou zátěží celého vzduchotechnického systému je filtrační zařízení.

Pro úsporu provozních nákladů systému odsávání je proto nejdůležitější volit filtrační zařízení takové konstrukce, které zajistí dodržení potřebného odsávacího výkonu při co nejnižších tlakových ztrátách filtračního média.

Pokračování textu Tlaková ztráta filtračního zařízení

Publikováno

Jaká použít kolena pro odsávání a filtraci vzduchu

Volba vhodného poloměru kolena je velmi důležitá pro vyvážené tlakové poměry uvnitř vzduchotechnického systému. Obecně lze říci, že se při volbě vhodného kolena pro odsávání, jeho poloměru, rozhodujeme na základě dvou základních požadavků:

  • Požadavek na nízkou tlakovou ztrátu potrubní trasy
  • Požadavek na životnost kolena

Pokračování textu Jaká použít kolena pro odsávání a filtraci vzduchu