Cyklónový odlučovač pro separaci prachu

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu jsou mechanické odlučovače prachových částic, ktere pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu. CGI – CF

Cyklónový odlučovač v katalogu GIDLY

Q=   600 m³/h              Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=   900 m³/h              Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  1 200 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  1 800 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  2 400 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  3 600 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  5 400 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  7 200 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q=  9 600 m³/h            Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 12 000 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 14 400 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 18 000 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 21 600 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 25 200 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK
Q= 30 000 m³/h           Cyklón            Expanzní nádoba             Přechod            Izolace         OK

Cyklónové odlučovače od nejmenšího po největší

Vysvětlení:

Cyklón:                         Produktová stránka cyklónového odlučovače
Expanzní nádoba:       Produktová stránka expanzní nádoby konkrétního cyklónu
Přechod:                      Produktová stránka vstupní redukce konkrétního cyklónu
Izolace:                        Produktová stránka tepelné izolace konkrétního cyklónu
OK:                               Produktová stránka ocelové konstrukce konkrétního cyklónu

Pro možnost stažení DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupuje přes KATALOG.

Použití cyklónových odlučovačů

Cyklónové odlučovače bývají především díky své nižší účinnosti při odlučování jemnějších frakcí prachu zařazovány jako předodlučovače před filtrační zařízení, kterým tímto odlehčují od větší části prachu. V aplikacích odsávání od dřevoobráběcích strojů, převážně u mokrých pilin jsou cyklóny použity jako jediný odlučovací člen bez následné filtrace. Cyklónové odlučovače bývají rovněž používány u uzavřených okruhů pneudopravy, či ve spalinových cestách pro předodloučení jisker před vstupem spalin do filtračního zařízení. Cyklóny je možno řadit paralelně vedle sebe, čímž se zvyšuje kapacita, nebo sériově za sebou, a tím  se zvyšuje odlučivost.

Pracovní podmínky pro použití cyklonových odlučovačů

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu  jsou určeny pro odlučování neabrazivního nebo mírně abrazivního prachu o velikosti frakce do 50 mm. Pracovní teplota odsávaného média se pohybuje od -30°C do +150°C u materiálového provedení 11 375 a do 250°C u materiálového provedení z nerezové oceli. Při návrhu vzduchotechnického systému je zapotřebí počítat s tlakovou ztrátou cyklónu na úrovni 800 až 1200 Pa v závislosti na množství a teplotě odsávaného vzduchu.

Označení

Označení katalogu GIDLY CGI
Označení typu cyklónového odlučovače výrobce CF14
Označení polohy vstupního náběhu GR

Označení katalogu GIDLY
CGI – cyklónové odlučovače

Označení typu ventilátoru výrobce
Jedná se typové označení cyklónového odlučovače výrobce.

Označení směru vstupního náběhu
GR – při pohledu v půdorysu je vstupní náběh vpravo (standardní provedení)
GL – při pohledu v půdorysu je vstupní náběh vlevo
obr-2

Výběr cyklónových odlučovačů v katalogu GIDLY

Materiálové provedení cyklónových odlučovačů

katalogu nabízíme všechny typy cyklónových odlučovačů v materiálovém provedení 11 375 s variantami barevného odstínu či v nerezovém provedení z materiálu 1.4301 bez následné povrchové úpravy.

Řazení cyklónových odlučovačů dle vzduchového výkonu

Pro přehlednost probíhá výběr z cyklónových odlučovačů dle jejich vzduchového výkonu. V katalogu nabízíme cyklónové odlučovače o následujících parametrech vzduchového výkonu:

Příklad: pokud potřebujete cyklónový odlučovač pro odsávací výkon Q= 6000 m3/h, zvolte vždy nejbližší vyšší hodnotu. Klikněte tedy na hodnotu 7 200 m3/h.

Zobrazení konkrétního typu cyklónového odlučovače

Po zadání požadavku výkonové kapacity Vám systém zobrazí konkrétní typ cyklonového odlučovače

Zároveň Vám zobrazí doporučené příslušenství k cyklónovému odlučovači. Od jednotlivých komponent si můžete zobrazit příslušné technické listy či přidat položky do rozpočtu.

Zobrazení příslušenství cyklónového odlučovače prachu CGI – CF14 v katalogu GIDLY

Příslušenství cyklónové odlučovače zahrnuje hlavní položky, které se mohou hodit při samotné montáži.

obr-1

Pozice Katalogové číslo Název položky Hmotnost
A CY_RE_015 VSTUPNÍ REDUKCE Ø710 PRO CYKLÓN CGI – CF14 29,5 kg
B CY_OK_015 OCELOVÁ KONSTRUKCE CYKLÓNU CGI – CF14 1125 kg
C CY_EX_015 EXPANZNÍ NÁDOBA CYKLONU CGI – CF14 80 kg
D RP_009 ROTAČNÍ PODAVAČ RGI – RP1 50/50-8 155 kg
E CY_TI_015 TEPELNÁ IZOLACE CYKLÓNU CGI – CF14 268 kg