Publikováno

Filtrační zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva

Odprášení stacionárních tepelných zdrojů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog Gidly zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odprášení kotlů na tuhá paliva. Nabízíme  13 základních filtračních zařízení pro odprášení uhelných kotlů, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu při odprášení kotle

Teplota odsávaných spalin za kotlem se pohybuje kolem 150°C až 180°C v závislosti na provozním stavu kotle. Jelikož se jedná o spalovací zdroj, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením. Podíl vody v palivu zvyšuje vlhkost odtahovaných spalin, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z kolte je velmi jemný, tmavé barvy, suchý, abrazivní.

Odprášení kotle

Výrobce kotle vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci kotle. Teplota spalin dle našich zkušeností dosahuje při nasávání do odsávacího systému teploty kolem 150°C až 180°C. Před filtrační zařízení je nutné instalovat cyklónový odlučovač, který zajišťuje odlučování hrubších částic z odsávaných spalin, mezi které patří i jiskry za kotlem. Cyklónový odlučovač tak snižuje riziko zahoření filtračního zařízení vniknutím hořící částice na filtrační médium. Filtrační médium odlučovacího zařízení musí být vyrobeno z materiálů s teplotní odolností do 200°C. Filtrační zařízení je tepelně izolované, výsypka filtračního zařízení je elektricky vyhřívaná odporovým kabelem. Doporučujeme vyhřívat i prvky vynášení odpadu jako šnekové dopravníky, redlery a podobně. Sběrnou nádobou na popílek bývá ve většině případů kontejner. Tah odprašovacího systému je řízen pomocí otáček spalinového ventilátoru frekvenčním měničem. Ventilátor je umístěn na čisté straně, tj. za filtračním zařízením. Podtlak je snímán ve spalinovodu za kotlem. Při návrhu systému na odprášení kotle je nutné počítat s realizací bypassu filtračního zařízení, který je aktivní při najíždění kotle na teplotu. Bypass je důležitý proto, aby nebyl filtrační systém vystaven účinkům nízké teploty spalin, při které by hrozila kondenzace.

 Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v kotelnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 5 mg/m3 do 10 mg/m3.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro odprášení kotlů na tuhá paliva

U aplikací odprášení kotlů doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je možné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy s tepelnou izolací.

Filtrační zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odprášení kotlů na tuhá paliva“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení – hodnoty výkonu jsou uvedeny v QV [m3/h] při t= 150°C . Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + celolakované provedení + nerezové prvky filtru + ventilátor – kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<