Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu

Odsávání živcového prachu

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání keramického prachu. Nabízíme  18 základních filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace odsávání keramického prachu

Pod pojmem keramický a kamenitý prach uvažujeme prach vznikající ve výrobních linkách při zpracování kamene v kamenolomech a výrobků v závodech na výrobu stavebních materiálů jako jsou kachličky, cihly, krytiny a podobné aplikace. Keramický prach je vysoce abrazivní, velmi jemný, suchý a nelepivý.

Odsávání keramického a kamenitého prachu

Odprášení v kamenolomech

Odprášení v kamenolomech je často kombinací mokrého zkrápění a odsávání suchou cestou. Systémem odsávání pomocí suchých látkových filtračních zařízení jsou v kamenolomech odsávány především drtiče, třídiče, přesypy pásových dopravníků a plnící hubice. Drtiče jsou většinou již od výrobce vybaveny připojovacím místem pro odsávací potrubí a tím je i definováno potřebné množství odsávaného vzduchu. U třídičů je pro účinné odsávání nutné zajisti dostatečně těsný zákryt s připojovacími body pro napojení odsávacího potrubí. Jednotlivé přesypy pásových dopravníků je nutné řádně zakrytovat a odprašovat v místě výsypu z pásu a dopadu na navazující pásový dopravník. Běžný odsávací výkon pro přesyp pásových dopravníků je cca 2500–3500 m3/h. U odsávacích hubic je běžně výrobcem stanovena potřebná odsávací kapacita pro účinné odprášení plnící hubice, běžný odsávací výkon pro plnící hubici je cca 1500 m3/h.

Odsávání ve výrobních linkách keramických výrobků

Systémy centrálního odsávání se často používají jak u kompletních výrobních linek, tak u jednoúčelových strojů. Příkladem odsávání od jednoúčelového stroje je odsávání brusky přesných cihel. Při samotném broušení je nutné vysokým odsávacím výkonem zajistit odtah obrusu z brusky do filtračního zařízení. Do odsávacího potrubí se dostávají jak velice jemné prachové částice, tak i úlomky cihel. Prach je velice abrazivní a způsobuje prodírání potrubního vedení v místech změny směru vzduchu jako jsou kolena a odbočky. Prodírání potrubních dílců bohužel nelze eliminovat, jelikož je nutné v odsávacím potrubí zajistit vysokou rychlost potřebnou pro unášení větších keramických úlomků. Odsávací rychlost v potrubí by se měla pohybovat kolem 22-24 m/s. U této konkrétní technologie je nutné odsávat cca 24 000 m3/h pro jednu brusku. Potřebné odsávací výkony jsou většinou stanoveny dodavatelem výrobní technologie.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání keramického prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „keramický prach“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<