Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání svařovny

Odsávání od svařovacích automatů

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání svařovny, resp. svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání svařovny odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace kouře vznikajícího při svařování

Dýmy vznikající při svařování jsou zdraví velmi škodlivé, a proto je pro zajištění zdraví pracovníků velmi důležité aplikovat účinný systém odsávání. Při svařování nerezových dílců jsou v dýmu přítomny prvky chromu niklu a dalších těžkých kovů. Tyto prvky mají nežádoucí rakovinotvorné účinky na lidský organismus. Při výduchu do venkovního prostoru bez filtrace je okolí výduchu znečištěno samotným prachem a rzí. Dýmy po odfiltrování tvoří prach, který je velice jemný, lehký a mastný. Vzhledem k obsažené mastnotě prach hořlavý.

Záchyt svařovacího dýmu

Záchyt kouře přímo u zdroje

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Vznikající dým je odsáván pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, jelikož je to pro ně práce navíc. Převážně u rozměrnějších svařenců. Odsávací digestoře svařovacího kouře jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou svařovány menší svařence. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání kouře tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka s kouřem a není tak nutné používat přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1200 – 1500 m3/h na 1m délky digestoře.

Záchyt kouře závěsnou digestoří

Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u zdroje. Závěsná digestoř je umístěna ke konstrukci přímo nad svařovacím pracovištěm. Jedná se o pracoviště manuálního či robotického svařování. U manuálního svařování doporučujeme stanovit odsávací výkon 600 – 800 m3/h na 1m2 odsávací digestoře. U robotického svařování doporuřujeme odsávací výkon 800 – 1000 m3/h na 1m2 odsávací digestoře. U manuálního svařování bohužel dochází ke kontaktu pracovníka se svařovacím dýmem a až následně k odsátí pomocí odsávací digestoře. Odsávací digestoř tak slouží k zamezení šíření kouře do okolních prostor svařovny, neochrání však zdraví samotného svářeče. Použití závěsných digestoří proto nevylučuje použití osobních ochranných pomůcek jako je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče.

Prostorové odsávání svařoven

Používá se u rozměrných pracovišť, kde není reálné použít odsávání dýmu přímo u zdroje a není možné instalovat závěsné digestoře. Jedná se především o pracoviště, kde dochází k manipulaci se svařenci pomocí mostových či otočných jeřábů. Odsávací rozvod je veden v prostoru mezi stropem haly a jeřábovou dráhou. Vždy je dobré odsávací rozvod navrhovat tak, aby bylo zajištěno odsávání nad svařovacím prostorem, nikoliv nad uličkami, skladovacími prostory a podobně. Jelikož dochází k záchytu svařovacích dýmu až v prostoru nad stropem, jsou svářeči vystaveni kontaktu se svařovacím dýmem a instalace prostorového odsávání tak nevylučuje používání osobních ochranných pomůcek jako je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče. Odsávací výkon je nutné navrhovat pro každou aplikaci zvlášť a to vazbou na velikosti, rozložení svařovacích pracovišť, na intenzitu svařování a výšku haly.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání svařovny

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Pokud není výrobní hala vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu pro pracovních prostor, doporučujeme část přefiltrovaného vzduchu nahrazovat čerstvým vzduchem za použití rekuperační technologie.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání svařovacích pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí jak rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí SK I tak i odbočky, kolena, klapky v provedení SK I falcované pozinkované. Toto provedení odsávacího potrubí doporučujeme z důvodu odsávání neabrazivního prachu, při kterém potrubní díly netrpí abrazivním opotřebením.

Filtrační zařízení pro odsávání svařovny v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte buď „prostorové odsávání svařoven“ či „Robotické a ruční odsávání svařovny“ dle aplikace pro kterou si přejete filtrační zařízení používat. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání svařovny <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<