Produktové skupiny

Katalog průmyslové vzduchotechniky přehledně členíme do produktových skupin, zahrnujících většinu potřebných komponent pro návrh a realizaci potrubních rozvodů u technologie průmyslového odsávání. Produktové skupiny budeme rozšiřovat tak, abychom mohli poskytovat komplexní servis pro projektanty a realizátory technologie odprášení.

Filtrační zařízení stacionární

V našem katalogu máme zahrnuto přes 300 filtračních zařízení, které jsou v katalogu přehledně děleny dle aplikací a následně dle odsávacích výkonů. Filtrační jednotka je v katalogu GIDLY sestavena z těla samotné filtrační jednotky, příslušeného odsávacího ventilátoru a doplňkových položek.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu  bývají díky své nižší účinnosti při odlučování jemnějších frakcí prachu zařazovány jako předodlučovače před filtrační zařízení, kterým odlehčují od části prachu. V aplikacích odsávání mokrých pilin jsou cyklóny použity jako jediný odlučovací člen bez následné filtrace.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Radiální ventilátory pro filtrační systémy

Ventilátor vzduchového provedení je určen pro dopravu čistého vzduchu či vzduchu s příměsí jemného prachu do maximálně 20 mg/m3. Nejčastější aplikací ventilátoru je instalace za filtrační zařízení, které zajistí požadovanou čistotu dopravovaného vzduchu.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Transportní ventilátory pro odsávací systémy prachu

Ventilátor transportního provedení je určen pro dopravu vzduchu s příměsí pevných částic do maximálně 30 mm. Nejčastější aplikací ventilátoru je instalace do trasy odsávacího potrubí před filtrační zařízení či před cyklónový odlučovač.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Turniketové uzávěry pro filtrační systémy

Rotační podavač je využíván u filtračních zařízení a cyklónových odlučovačů pro odvod odprašků během provozu technologie. Rotační podavač zabezpečuje utěsnění výsypného otvoru během provozu a zamezuje tak přisávání vzduchu či vyfukování nečistot z prostoru filtračního zařízení.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Vzduchotechnické uzavírací klapky pro odsávací systémy

Uzavírací klapky mají za úkol omezení průtoku vzdušniny v odsávacím potrubí. Klapky se často využívají k regulaci průtoku odsávaného vzduchu díky proměnlivé poloze listu klapky. Pro regulaci používáme krokové servopohony, pro funci otevřeno / uzavřeno používáme pneupísty.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Vzduchotechnické přepínací klapky pro odsávací systémy

Přepínací klapky slouží k přesměrování proudu odsávané vzdušniny mezi dvěma odsávanými trasami. Přepínání proudu odsávané vzdušniny zajišťuje jednostranně uchycený list klapky ovládaný pneupístem či pneupísty.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Uzavírací šíbry

Vzduchotechnické šíbry slouží k absolutnímu uzavření odsávané vzdušniny z příslušné potrubní trasy. Výhodou vzduchotechnických šíbrů je možnost aplikace i u odsávaných materiálů s vláknitým charakterem, který u šíbru nezpůsobí ucpání tak jako u klapek se středovou hřídelí.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Tlumiče hluku ventilátoru a odsávacího systému

Tlumiče hluku bývají z pravidla umístěny ve výduchovém potrubí za odsávací ventilátor. Úkolem tlumičů hluku je snížit úroveň hluku ventilátoru v cestě výduchového potrubí do venkovního prostředí.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Přechodové odbočky

Přechodové odbočky jsou ve vzduchotechnice využívány pro spojení dvou proudů odsávané vzdušniny do společného odsávacího potrubí. Účelem přechodové odbočky je co nejméně ovlivnit rychlost odsávaných vzdušnin při jejich sloučení a zachovat tak konstantní rychlost proudění.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Vzduchotechnické potrubí pro filtrační systémy

Rovné potrubní díly jsou ve vzduchotechnice používány pro řízenou dopravu vzdušniny v přímém směru. Abrazivní opotřebení je u trub významně neprojevuje, Masivnost provedení je navrhována pro vyšší odolnost.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Kolena segmentová

Svařovaná segmentová kolena ve vzduchotechnickém systému slouží ke změně směru proudění odsávané či vyduchované vzdušniny. Jedná se o komponentu podléhající značnému opotřebení způsobeného abrazí odsávaného materiálu. Nabízíme kolena SKI – falcované, SKII, SKIII svařované provedení

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Mufna hadicová

Hadicové mufny jsou využívány v koncových částech odsávacích potrubních tras tam, kde je zapotřebí použití flexibilní odsávací hadice k připojení odsávaného místa. Uchycení flexibilní hadice k mufně je realizováno pomocí stahovací pásky.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Vzduchotechnické redukce pro filtrační systémy vzduchu

Redukce jsou ve vzduchotechnice využívány primárně pro změnu rychlosti proudění uvnitř potrubních tras. Redukce, jejich provedení a tvar hrají významnou roli při požadavku na rovnoměrné proudění uvnitř potrubního systému.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Příslušenství k potrubním rozvodům vzduchotechniky

Sekce příslušenství zahrnuje ostatní komponenty, které jsou zapotřebí při realizaci potrubních rozvodů. Tato sekce obsahuje ploché příruby, objímky pro zavěšení potrubí, šrouby včetně příslušenství a samolepící těsnění.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Výduchové hlavice

Výduchové hlavice jsou používány jako závěrečný článek vzduchotechnického potrubí. Vyduchovanou vzdušninu směřují směrem vzhůru. Zároveň plní funkci zamezení vniku vody do vzduchotechnického systému při dešti a vypnuté vzduchotechnice.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Pružné spoje k ventilátoru

Pružné spoje mají za úkol oddělit vibrace ventilátoru od ostatních komponentů vzduchotechnického systému. Obvykle bývají umístěny před a za ventilátorem tak, aby eliminovaly vibrace samotného ventilátoru.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Filtrační jednotky pro lokální odsávání dopravníků materiálu

Filtrační jednotky FGI-CARM V-BF – bodové filtry – jsou určeny pro umístění na protipřírubě dopravníku. Svojí funkcí zajišťují udržování podtlaku ve vnitřním prostoru dopravníku a tím zamezují prášení do okolí.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Filtrační zařízení pro sila – Silo filtry

Filtrační jednotky FGI-CARM V  – silo filtry – jsou určeny pro umístění na protipřírubě zásobníku či sila materiálu. Zajišťují filtraci vzduchu vycházejícího ze sila při plnění pneumatickou dopravou.

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Připravujeme pro Vás další stránky:
Odsávací digestoře závěsné