Cyklónový odlučovač pro separaci prachu

cyklónové odlučovače
1
Cyklónové odlučovače pro separaci prachu jsou mechanické odlučovače prachových částic, ktere pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu. CGI – CF

Cyklónový odlučovač v katalogu GIDLY

typ cyklónového odlučovačeodsávací výkonprůměr potrubí cyklónový odlučovače
Kč bez DPH
(A)
vstupní redukce
Kč bez DPH
(B)
ocelová konstrukce
Kč bez DPH
(C)
expanzní nádoba
Kč bez DPH
(D)
rotační podavač
Kč bez DPH
(E)
tepelná izolace
Kč bez DPH
CY_001600 m3/hodø100 23250,- 1400,- 12150,- 5700,- 54000,- 5000,-
CY_002900 m3/hodø125 28200,- 1670,- 14625,- 5700,- 54000,- 8000,-
CY_0031200 m3/hodø150 34500,- 1980,- 18000,- 5700,- 54000,- 12000,-
CY_0041800 m3/hodø180 43200,- 2280,- 24075,- 4800,- 57750,- 14000,-
CY_0052400 m3/hodø200 51600,- 2600,- 27225,- 4800,- 57750,- 21000,-
CY_0063600 m3/hodø250 64200,- 3180,- 33300,- 8700,- 57750,- 32000,-
CY_0075400 m3/hodø300 87000,- 3760,- 40050,- 8700,- 57750,- 39000,-
CY_0087200 m3/hodø355 97500,- 5150,- 63450,- 12300,- 57750,- 44000,-
CY_0099600 m3/hodø400 133500,- 7560,- 72900,- 12300,- 57750,- 65000,-
CY_01012000 m3/hodø450 153000,- 8540,- 81225,- 19200,- 81300,- 78000,-
CY_01114400 m3/hodø500 192000,- 10160,- 90225,- 19200,- 81300,- 89000,-
CY_01218000 m3/hodø560 238500,- 11160,- 98100,- 21600,- 81300,- 114000,-
CY_01321600 m3/hodø600 276000,- 12120,- 109125,- 24450,- 108450,- 128000,-
CY_01425200 m3/hodø650 315000,- 12900,- 175980,- 25800,- 108450,- 150000,-
CY_01530000 m3/hodø710 390000,- 14120,- 236250,- 28200,- 108450,- 180000,-
Cyklónové odlučovače od nejmenšího po největší

Vysvětlení:

Cyklón:                         Produktová stránka cyklónového odlučovače
Expanzní nádoba:       Produktová stránka expanzní nádoby konkrétního cyklónu
Přechod:                      Produktová stránka vstupní redukce konkrétního cyklónu
Izolace:                        Produktová stránka tepelné izolace konkrétního cyklónu
OK:                               Produktová stránka ocelové konstrukce konkrétního cyklónu

Pro možnost stažení DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupuje přes KATALOG.

Použití cyklónových odlučovačů

Cyklónové odlučovače bývají především díky své nižší účinnosti při odlučování jemnějších frakcí prachu zařazovány jako předodlučovače před filtrační zařízení, kterým tímto odlehčují od větší části prachu. V aplikacích odsávání od dřevoobráběcích strojů, převážně u mokrých pilin jsou cyklóny použity jako jediný odlučovací člen bez následné filtrace. Cyklónové odlučovače bývají rovněž používány u uzavřených okruhů pneudopravy, či ve spalinových cestách pro předodloučení jisker před vstupem spalin do filtračního zařízení. Cyklóny je možno řadit paralelně vedle sebe, čímž se zvyšuje kapacita, nebo sériově za sebou, a tím  se zvyšuje odlučivost.

Pracovní podmínky pro použití cyklonových odlučovačů

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu  jsou určeny pro odlučování neabrazivního nebo mírně abrazivního prachu o velikosti frakce do 50 mm. Pracovní teplota odsávaného média se pohybuje od -30°C do +150°C u materiálového provedení 11 375 a do 250°C u materiálového provedení z nerezové oceli. Při návrhu vzduchotechnického systému je zapotřebí počítat s tlakovou ztrátou cyklónu na úrovni 800 až 1200 Pa v závislosti na množství a teplotě odsávaného vzduchu.