Odlučovač jisker pro odsávací systémy

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Odlučovač jisker pro odsávací systémy

Odlučovač jisker

Popis

Jedná se o mechanický odlučovač jisker, určený pro instalaci do vertikálně vedeného odsávacího potrubí před filtrační zařízení. Odlučovač jisker je na svém vstupu vybaven pasivním rotorem , který uvede proudící vzdušninu a odsávaný materiál do  rotace. Rotující jiskry jsou odstředěny v sedimentační části separátoru a odvedeny pomocní sběrného potrubí do zásobníku separátu. Odsávaná vzdušnina, zbavená jisker pokračuje dále výstupní přírubou do filtračního zařízení. Odlučovač jisker slouží jak k separaci jisker tak, jako odlučovač hrubších částic z odsávané vzdušniny. Funkce odlučovače snižuje riziko zahoření filtračního systému a přispívá k prodloužení životnosti filtračního média navazujícího filtračního zařízení. Často bývá odlučovač jisker instalován na filtrační systém v kombinaci se samočinným hasícím systémem. Pro správnou funkci separátoru je nezbytné, aby byla sběrná nádoba těsně usazena a nedocházelo zde k přisávání vzduchu. Separátor jisker je vůči jeho hmotnosti, nutné instalovat na samostatnou ocelovou konstrukci či nosnou konzolu.

Použití odlučovače jisker

Odlučovač jisker je možné použít u následujících aplikací:

  • Zvýšení ochrany proti zahoření filtračního zařízení všech výrobců.
  • Ochrana filtračního zařízení proti vniku nedopalků, jisker a žhavých částic.
  • Časté použití při odsávání svařoven, odsávání brusíren, odsávání pálících strojů a laserů.
  • Doporučení použití u odsávání pecí, tavících agregátů.

S čím počítat u instalace odlučovače jisker

  • Umístění na dostatečně dimenzovanou nosnou konzoli na zeď, či nosnou ocelovou konstrukci kotvenou k podlaze.
  • Připojení vstupní a výstupní příruby separátoru.
  • Připojení výstupu separátu se svodem do sběrné nádoby pod odlučovačem.
  • Při instalaci odlučovačů je nutné uvažovat s manipulační technikou (VZV, jeřáb)

>> zpět na stránku produktové skupiny <<