Odlučovač jisker pro odsávací systémy

separátor jisker

 

Katalogové listy + ceník odlučovačů jisker

 • Odlučovač jisker D80
 • Odlučovač jisker D100
 • Odlučovač jisker D125
 • Odlučovač jisker D150
 • Odlučovač jisker D180
 • Odlučovač jisker D200
 • Odlučovač jisker D225
 • Odlučovač jisker D250
 • Odlučovač jisker D280
 • Odlučovač jisker D300
 • Odlučovač jisker D315
 • Odlučovač jisker D355
 • Odlučovač jisker D400
 • Odlučovač jisker D450
 • Odlučovač jisker D500
 • Odlučovač jisker D560
 • Odlučovač jisker D630
 • Odlučovač jisker D710
 • Odlučovač jisker D800
 • Odlučovač jisker D900
 • Odlučovač jisker D1000

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Odlučovač jisker pro odsávací systémy

Odlučovač jisker

Popis

Jedná se o mechanický odlučovač jisker, určený pro instalaci do vertikálně vedeného odsávacího potrubí před filtrační zařízení. Odlučovač jisker je na svém vstupu vybaven pasivním rotorem , který uvede proudící vzdušninu a odsávaný materiál do  rotace. Rotující jiskry jsou odstředěny v sedimentační části separátoru a odvedeny pomocní sběrného potrubí do zásobníku separátu. Odsávaná vzdušnina, zbavená jisker pokračuje dále výstupní přírubou do filtračního zařízení. Odlučovač jisker slouží jak k separaci jisker tak, jako odlučovač hrubších částic z odsávané vzdušniny. Funkce odlučovače snižuje riziko zahoření filtračního systému a přispívá k prodloužení životnosti filtračního média navazujícího filtračního zařízení. Často bývá odlučovač jisker instalován na filtrační systém v kombinaci se samočinným hasícím systémem. Pro správnou funkci separátoru je nezbytné, aby byla sběrná nádoba těsně usazena a nedocházelo zde k přisávání vzduchu. Separátor jisker je vůči jeho hmotnosti, nutné instalovat na samostatnou ocelovou konstrukci či nosnou konzolu.

Použití odlučovače jisker

Odlučovač jisker je možné použít u následujících aplikací:

 • Zvýšení ochrany proti zahoření filtračního zařízení všech výrobců.
 • Ochrana filtračního zařízení proti vniku nedopalků, jisker a žhavých částic.
 • Časté použití při odsávání svařoven, odsávání brusíren, odsávání pálících strojů a laserů.
 • Doporučení použití u odsávání pecí, tavících agregátů.

S čím počítat u instalace odlučovače jisker

 • Umístění na dostatečně dimenzovanou nosnou konzoli na zeď, či nosnou ocelovou konstrukci kotvenou k podlaze.
 • Připojení vstupní a výstupní příruby separátoru.
 • Připojení výstupu separátu se svodem do sběrné nádoby pod odlučovačem.
 • Při instalaci odlučovačů je nutné uvažovat s manipulační technikou (VZV, jeřáb)

>> zpět na stránku produktové skupiny <<