Transportné ventilátory pre odsávanie prachu

Radiálne vysokotlakové ventilátory v transportnom prevedení. Rotory ventilátorov sú poháňané napriamo, uchytením obežného kolesa na čape hriadeľa elektromotora. Špirálová skriňa ventilátora je zváraná, vybavená kontrolným otvorom pre možnosť statického a dynamického vyváženia. Ventilátor je uložený k pevnému rámu pomocou kompenzátorov chvenia. Pripojenie odsávacieho a výduchového potrubie je riešené pomocou pružných spojov.

Transportné ventilátory v katalógu GIDLY / vzduchové ventilátory

Ventilátory sú radené podľa vzduchového výkonu do skupín podľa tlakovej triedy.

Tlaková tieda 2000 – 2500 Pa

1 200 m³/h      TGI – G01T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
1 800 m³/h      TGI – G03T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
3 000 m³/h      TGI – F07T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
3 780 m³/h      TGI – F15/3T        Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
5 100 m³/h      TGI – F10T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
7 500 m³/h      TGI – F11T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
12 000 m³/h    TGI – F13T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box

Tlaková tieda 3150 – 3550 Pa

3 360 m³/h      TGI – F09T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
8 400 m³/h      TGI – F17T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
10 800 m³/h    TGI – F16T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
11 400 m³/h    TGI – F22T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
13 440 m³/h    TGI – F25T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
16 800 m³/h    TGI – F34T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box

Tlaková tieda 4000 – 4500 Pa

960 m³/h         TGI – F08/4T        Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
2 040 m³/h      TGI – F08/2-1T    Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
3 900 m³/h      TGI – F08T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
6 000 m³/h      TGI – F18T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
9 600 m³/h      TGI – F19T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
20 100 m³/h    TGI – F45T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
30 000 m³/h    TGI – F54T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box

Tlaková tieda 5000 Pa

3 360 m³/h      TGI – F09-4T       Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
4 260 m³/h      TGI – F08-2T       Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
8 400 m³/h      TGI – F20T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
10 800 m³/h    TGI – F16-4T       Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
16 800 m³/h    TGI – F42T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box

Tlaková tieda 6300 Pa

720 m³/h         TGI – F08/3-3T    Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
3 780 m³/h      TGI – F08-3T       Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
15 000 m³/h    TGI – F76T           Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box
18 900 m³/h    TGI – F26-3T       Prechod na výstup           Pružný spoj           Rám           Box

 

Jedná sa len o základný výpočet ventilátorov. Pre možnosť stiahnutia DWG, STEP či 3DPDF postupujte cez KATALÓG.

Použitie transportného ventilátoru

Ventilátory transportného prevedení sú určené pre dopravu vzduchu s prímesou pevných častíc do maximálne 30 mm. Najčastejšími aplikáciami ventilátorov sú inštalácie do trasy odsávacieho potrubia pred filtračné zariadenia či cyklónovej odlučovače. Ventilátory transportného prevedenia sú vybavené ochranou proti iskreniu a sú určené pre odsávanie výbušných prachov pre zónu 22, vzdušniny s prímesou vláknitých podielov prachu, prúžkov papiera, pilín, chemlonového prachu i.

Pracovné podmienky

Teplota dopravovaného vzduchu sa smie pohybovať v rozmedzí -20 ° C až 50 ° C. Ventilátor je konštruovaný pre spúšťanie pomocou frekvenčného meniča či softštartéra. Uvedené parametre Q [m3/h] a p [Pa] sú hodnoty pracovného bodu ventilátora.

Označenie
TGI – F19T GR 360° Cu

Označenie katalógu GIDLY TGI
Označenie typu ventilátora výrobca F19T
Označenie smeru otáčania rotora GR
Označenie polohy špirálovej skrine 360°
Ochrana proti iskreniu Cu

Označenie katalógu GIDLY
VGI – vzduchové ventilátory
TGI – transportné ventilátory

Označenie typu ventilátora výrobcu
Jedná sa typové označenie ventilátora výrobcom

Označenie smeru otáčania rotora
GR – pravotočivý ventilátor
GL – ľavotočivý ventilátor

Označenie polohy špirálovej skrine
Určuje polohu výstupného hrdla ventilátora pri pohľade na motor ventilátora.
foto-c-2

Výber transportných ventilátorov v katalógu GIDLY

Materiálové prevedenie radiálnych ventilátorov

V katalógu ponúkame všetky typy radiálnych ventilátorov v materiálovom prevedení 11 375 s variantmi farebného odtieňa či nerezovom prevedení skrine z materiálu 1.4301 bez následnej povrchovej úpravy.

Radenie transportných ventilátorov do tlakových tried

Pre prehľadnosť výberu konkrétneho typu transportného radiálneho ventilátora v katalógu GIDLY, radíme ventilátory podľa jednotlivých tlakových tried prevádzkového bodu ventilátora. V katalógu najprv vyberte z ponuky tlakových tried:

 • 1000 Pa
 • 2000 Pa – 2500 Pa
 • 3150 Pa – 3550 Pa
 • 4000 Pa – 4500 Pa
 • 5000 Pa
 • 6300 Pa
 • 8000 Pa

Príklad: Ak hľadáte transportný ventilátor s prevádzkovým bodom cca 9600 m3 / h pri 4000 Pa, vyberte tlakovú triedu 4000 Pa – 4500 Pa.

Radenie transportných ventilátorov podľa výkonových parametrov

Po voľbe tlakovej triedy 4000 Pa – 4500 Pa Vám systém zobrazí všetky výkonové parametre ventilátorov, ktoré v danej tlakovej triede ponúkame. Ventilátory sú radené podľa vzduchového výkonu.

 • 960 m3/h          4 000 Pa      3,0 kW
 • 2040 m3/h        4 500 Pa      5,5 kW
 • 3900 m3/h        4 000 Pa      7,5 kW
 • 6000 m3/h        4 000 Pa      15,0 kW
 • 9600 m3/h        4 000 Pa      22,0 kW
 • 20100 m3/h      4 500 Pa      37,0 kW
 • 30000 m3/h      4 000 Pa      55,0 kW

Príklad: Ak hľadáte ventilátor s prevádzkovým bodom cca 6000 m3 / h pri 4000 Pa, kliknete na riadok so zodpovedajúcimi parametrami.

Zobrazenie konkrétneho typu transportného ventilátora

Po voľbe výkonových parametrov prevádzkového bodu ventilátora Vám systém zobrazí konkrétny typ ventilátora zodpovedajúce Vami požadovaným technickým parametrom.

Zároveň Vám zobrazia odporúčané príslušenstvo k danému ventilátora. Od jednotlivých komponentov si môžete zobraziť príslušné technické listy či pridať položky do rozpočtu.

Zobrazenie príslušenstva ventilátora TGI – F19T v katalógu GIDLY

Príslušenstvo ventilátora zahŕňa hlavné položky, ktoré uľahčia samotnú montáž ventilátora.

foto-c-1

Pozícia Katalógové číslo Názov položky Hmotnosť
A SV_PS_0013 PRUŽNÝ SPOJ ø355 t=1,5mm ZVÁRANÝ 4,95 kg
B VE_RE_076 VÝSTUPNÁ REDUKCIA NA Ø355 VENTILÁTORA TGI – F19T 5,84
C SV_PS_0013 PRUŽNÝ SPOJ ø355 t=1,5mm ZVÁRANÝ 4,95 kg
D VE_RA_076 PODSTAVNÝ RÁM PRE VENTILÁTOR TGI – F19T 38,8 kg
E SV_TH_0013 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ ø355 t= 1,5mm ZVÁRANÝ 34,56 kg
F VE_SD_076 AKUSTICKÝ BOX PRE VENTILÁTOR TGI – F19T 350 kg