Produkty – filtrační jednotky

Produktová skupina filtračních jednotek zahrnuje nejpoužívanější typu filtrů, používaných v průmyslových provozech. V jednotlivých kategoriích

Filtrační zařízení G&G

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Filtrační jednotky G&G-JFR-S naší výroby, jsou určeny pro kontinuální odlučování prachových podílů z odsávané vzdušniny. Jedná se o stacionární filtrační jednotky, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Filtrační zařízení disponují dlouhou životností filtračního média a to minimálně 20 000 provozních hodin  bez nutnosti zásahu obsluhy.

Silofiltry G&G

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Filtrační jednotky  G&G-JFR-Z  jsou určeny pro umístění na protipřírubě zásobníku či sila materiálu. Svojí funkcí zajišťují filtraci vzduchu vycházejícího ze sila při plnění pneumatickou dopravou, či odprášení sila při plnění redlerovým dopravníkem. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do zasobníku či sila.

Bodové filtry G&G

(dozvědět se více) / (do katalogu)

Filtrační zařízení G&G-JFR-L naší výroby, jsou určeny pro umístění na protipřírubě dopravníku. Svojí funkcí zajišťují udržování podtlaku ve vnitřním prostoru dopravníku. Podtlak v dopravníku je důležitý z toho důvodu, aby se prach nešířil přes případné netěsnosti do okolního prostředí dopravníku. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do dopravní cesty.