Filtry pro lokální odsávání G&G JFR-L

3

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Filtry pro lokální odsávání dopravníků

Filtry G&G JFR-L – bodové filtry – jsou určeny pro umístění na protipřírubě dopravníku. Svojí funkcí zajišťují udržování podtlaku ve vnitřním prostoru dopravníku. Podtlak v dopravníku je důležitý z toho důvodu, aby se prach nešířil přes případné netěsnosti do okolního prostředí dopravníku. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do dopravní cesty. Filtry jsou vybaveny systémem automatické regenerace pomocí pulzů tlakového vzduchu. Filtračním médiem jsou hladké, ploché rukávce z filtrační tkaniny. Tyto filtry je možné instalovat jak pro neexplozní tak explozní prachy. Systém zabezpečení vůči tlakové vlně při případné explozi v dopravníku zajišťuje bezpečnostní systém dopravníku. Filtrační zařízení jsou v podtlakovém provedení, vybavené vlastním ventilátorem.  Filtrační zařízení je nutné řídit takovým způsobem, aby byl filtr v chodu vždy, když je v chodu dopravní cesta materiálu. Filtrační zařízení vypíná vždy cca 1 minutu po vypnutí dopravní cesty materiálu tak, aby odsál případné nečistoty před svým vypnutím. náš katalog zahrnuje základní modely lokálních filtračních jednotek pro odsávání horizontálně vedených dopravníků (pásové dopravníky, šnekové dopravníky, redlery) a vertikálně vedených dopravníků – elevátory. U vertikálně vedených dopravníků je filtr vybaven skluzem separovaného materiálu zpět do prostoru elevátoru.

Představení filtračního zařízení

Popis: filtry pro lokální odsávání dopravníků

Jedná se o vestavitelné – bodové filtrační zařízení (vnitřní prostor filtru je součástí dopravníku) prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média. Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění na dopravníku jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média pro bodové filtry je minimálně 10 000 provozních hodin, nebo minimálně 1 rok. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

 

>> zpět na stránku produktové skupiny <<