Filtrační zařízení pro sila – SILO FILTR

2

 

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Filtrační jednotky pro odvzdušnění sil

Filtrační jednotky G&G JFR-Z  – silo filtry – jsou určeny pro umístění na protipřírubě zásobníku či sila materiálu. Svojí funkcí zajišťují filtraci vzduchu vycházejícího ze sila při plnění pneumatickou dopravou, či odprášení sila při plnění redlerovým dopravníkem. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do zasobníku či sila. Filtry jsou vybaveny systémem automatické regenerace pomocí pulzů tlakového vzduchu. Filtračním médiem jsou hladké, ploché rukávce z filtrační tkaniny. Tyto filtry je možné instalovat jak pro neexplozní tak explozní prachy. Systém zabezpečení vůči tlakové vlně při případné explozi v zásobníku zajišťuje bezpečnostní systém sila. Filtrační zařízení je možné instalovat v provedení přetlavém (bez pomocného ventilátoru), nebo podtlakovém s pomocným ventilátorem. Přetlakový systém odvzdušnění sil je využíván u hermeticky těsných zásobníků, kde vlivem přetlaku od pneudopravy nehrozí únik prachových částic mimo filtrační zařízení. Filtry vybavené pomocným ventilátorem jsou využívány u zásobníků, kde je vhodné udržovat neustálý podtlak. Jedná se především o zásobníky, u kterých dochází k plnění materiálem pomocí redlerových dopravníků, ale výjimkou nejsou i zásobníky se systém pneumatického plnění pomocí jedné či více pneudoprav.

Představení filtračního zařízení

Popis filtračního zařízení

Jedná se o vestavitelné filtrační zařízení (vnitřní prostor filtru je součástí prostoru sila) prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média. Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění na zásobníku jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média pro silo filtry je minimálně 15 000 provozních hodin, nebo minimálně 2 roky. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadňuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný drátěný rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

 

>> zpět na stránku produktové skupiny <<