Filtrační jednotka pro odsávání prachu při leštění

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání prachu při leštění

Odsávání prachu pomocí zákrytů leštících kotoučů je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Připojení leštičky s centrálním odsávacím rozvodem je realizováno pomocí flexibilní hadice. Správné stanovené odsávacího výkonu se v praxi pohybuje v následujících hodnotách: U leštících kotoučů do průměru 200 mm doporučujeme odsávat minimálně 600 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 200 – 300 mm doporučujeme odsávat minimálně 1000 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 300 – 400 mm doporučujeme odsávat minimálně 1400 m3/h, popřípadě individuálně. U leštících automatů je z hlediska odsávání a stanovení odsávacího výkonu je vždy nutné dbát požadavků výrobce leštícího pracoviště. Odsávání zde totiž svojí správnou funkcí zajišťuje odsávání explozního prachu, který by se jinak usazoval ve vnitřním prostoru kabiny a mohl by způsobit vznik explozního prostředí. Vzniku explozního prostředí uvnitř kabiny je zapotřebí se vyvarovat pravidelným úklidem tak, aby neodsáté nečistoty netvořily usazeniny v koutech a neodsávaných prostorech kabiny. Obecně lze říci, že odsávací výkon u leštících kabin je zapotřebí volit raději vyšší. I u nejmenších kabin tak odsávací výkon začíná na 5000 m3/h a více.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3. Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání prachu při leštění

U aplikací odsávání leštiček doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Je nutné se za jakoukoli cenu vyhýbat nýtovaným proto, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Jakákoliv ostrá hrana uvnitř potrubí bude mít za následek záchyt vláken leštících kotoučů a následné ucpávání potrubí větvě. Část odsávacího potrubí mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie v antistatickém provedení, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání prachu při leštění

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání prachu při leštění s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 40 000 m3/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<