Filtrační jednotky pro odprášení kotlů na tuhá paliva

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odprášení kotlů na tuhá paliva

Teplota odsávaných spalin za kotlem se pohybuje kolem 150°C až 180°C v závislosti na provozním stavu kotle. Jelikož se jedná o spalovací zdroj, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením. Podíl vody v palivu zvyšuje vlhkost odtahovaných spalin, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z kolte je velmi jemný, suchý, abrazivní. Výrobce kotle vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci kotle. Před filtrační zařízení je nutné instalovat cyklónový odlučovač, který zajišťuje odlučování hrubších částic z odsávaných spalin, mezi které patří i jiskry za kotlem. Filtrační zařízení je tepelně izolované, výsypka filtračního zařízení je elektricky vyhřívaná odporovým kabelem. Sběrnou nádobou na popílek bývá ve většině případů kontejner. Tah odprašovacího systému je řízen pomocí otáček spalinového ventilátoru frekvenčním měničem. Podtlak je snímán ve spalinovodu za kotlem. Při návrhu systému na odprášení je nutné počítat s realizací bypassu filtračního zařízení, který je aktivní při najíždění kotle.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v kotelnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 5 mg/mdo 10 mg/m3.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro odprášení kotlů na tuhá paliva

U aplikací odprášení kotlů doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je možné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy s tepelnou izolací.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby, což významně usnadňuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky, teplotně a chemicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odprášení kotlů na tuhá paliva

V ČR je instalováno několik významných realizací odprášení kotlů na tuhá paliva s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 40 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<