Filtrační jednotky pro odsávání brousících automatů

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání brousících automatů

Automatické brusky brousí vysokou rychlostí a jsou velmi efektivní. Při vysokých rychlostech brusného procesu je prach tvořen hrubými částicemi materiálu a abraziva brusného kotouče. Současně dochází k odsávání velmi jemného, téměř spalinového prachu, který vzniká vysokou teplotou okují při broušení. Velmi jemný prach způsobuje vysokou zátěž pro filtrační zařízení. Výrobci brusek často doporučují minimální požadovanou odsávací rychlost v uvedeném hrdle sacího nástavce, kolem hodnoty 30 m/s. Při návrhu potrubních tras doporučujeme odsávací potrubí za odsávacím nástavcem rozšířit tak, aby výsledná rychlost v odsávacím potrubí byla na úrovni 20 – 22 m/s. Zároveň nedoporučujeme volit tu přirozeně nejkratší cestu odsávacího potrubí do filtračního zařízení, jelikož spolu s prachem je do odsávacího potrubí nasáváno velké množství jisker, které mohou způsobit zahoření filtračního zařízení. Jiskry při kontaktu s odsávacím potrubím převážně v kolenech předávají svoji tepelnou energii stěně potrubí a „vyhasnou“. Pro ochranu filtračního zařízení je velmi vhodné, aby odsávací trasa obsahovala min. 3 až 5 kusů kolen 90° min 1,5 D, riziko zahoření filtračního zařízení se tak snižuje.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Jedná se o stacionární filtrační zařízení prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média. Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání brousících automatů

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání brousících automatů s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 20 000 – 40 000 m3/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<