Filtrační jednotky pro odsávání brusírny

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání brusírny

Tím nejúčinnějším způsobem záchytu prachu při odsávání brusírny je záchyt prachu pomocí odsávacích digestoří přímo u zdroje. Prachové částice jsou odsávány pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, respektive správně nepolohují, jelikož je to pro ně práce navíc – převážně u rozměrnějších obrobků. Odsávací digestoře brusného prachu jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou obrušovány menší obrobky. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání prachu tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka tím, že je brusný prach odsáván směrem od pracovníka. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1500 – 2000 m3/h na 1m délky digestoře. Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem a přefiltrovaná vracena zpět do vrchní části brousící kabiny. Proudění vzduchu uvnitř brousící kabiny je tedy shora – dolů o doporučené rychlosti cca 0,3 m/s. Odsávací výkon doporučujeme stanovit 800 – 1000 m3/h na 1m2 podlahové plochy brousící kabiny.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Jedná se o stacionární filtrační zařízení prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média. Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání brusírny

V ČR je instalováno několik set realizací odsávání brusíren s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 40 000 m3/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<