Filtrační jednotky pro odsávání potravinářského prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání potravinářského prachu

Skupina odsávacích zařízení pro odprášení jemného potravinářského prachu je určena pro odsávání jemného cukerného prachu, moučného prachu, odsávání při výrobě koření a sypkých potravinových směsí. Tyto prachy jsou velmi jemné, explozní a hygroskopické. Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla: Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru, skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. Často je filtrační zařízení opatřeno tepelnou izolací skříně a výsypky. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí nesmí klesnout pod 20 m/s. Častými aplikacemi odsávání jsou: odprášení při plnění sil a zásobníků, odsávání mlýnů, posypových bubnů, míchaček a balících strojů. Jednotlivé zdroje prachu bývají spojeny centrálním odsávacím potrubím a odsávány jedním filtračním zařízením.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání potravinářského prachu, dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3. Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání potravinářského prachu

U aplikací odsávání potravinového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Je nutné se za jakoukoli cenu vyhýbat nýtovaným proto, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Jakákoliv ostrá hrana uvnitř potrubí bude mít za následek záchyt materiálu uvnitř potrubních tras a následné přicpávání potrubí větvě. Část odsávacího potrubí mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie v antistatickém provedení, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání potravinářského prachu

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání potravinářského prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 40 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<