Filtrační jednotky pro prostorové odsávání haly

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro prostorové odsávání haly

Prostorové odsávání svařoven, nebo také podstropní odsávání svařoven je s úspěchem aplikováno v provozech, kde není možné odsávat svařovací dýmy blíž u zdroje za použití lokálních odsávacích přípravků, jako jsou odsávací ramena či odsávací digestoře. Běžnou aplikací jsou svařovny, kde probíhá manipulace se svařenci pomocí mostových či jiných jeřábů a lokální odsávací přípravky není možné aplikovat. Prostorové odsávání svařovacích dýmů zajišťuje záchyt svařovacích dýmů v prostoru pod stropem svařovny – nejčastěji v prostoru mezi jeřábovou dráhou a stropem. Odsávání je zabezpečeno centrálním odsávacím rozvodem s nasávacími mřížkami, které jsou v prostoru rozmístěny tak, aby zajišťovaly odsávací efekt přímo nad místem zdroje svařovacího dýmu. Centrální odsávací rozvod je veden do filtračního zařízení, které zajišťuje filtraci svařovacího dýmu. Přefiltrovaný vzduch je následně distribuován zpět do prostor výrobní haly. Pokud není výrobní haly vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu je možné tyto dva systémy spojit v jeden a přefiltrovaný vzduch vést do rekuperační jednotky. Vzniklý deficit pak přes rekuperační jednotku nahrazovat čerstvým vzduchem z venkovního prostředí.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu Gidly.cz jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu. Zároveň je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3. V praxi se často setkáváme s negativními zkušenostmi ze stran uživatelů, kteří si stěžují na nutnost časté a nákladné výměny filtračních složenců. Z tohoto důvodu náš katalog zahrnuje typ filtrační technologie, u které je garantována minimální životnost filtračního média 20 000 provozních hodin bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Jsme zastánci toho, že filtrační technologie má uživateli sloužit a ne naopak

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání svařoven

V ČR je instalováno několik set realizací odsávání svařoven s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 40 000 m3/h, ale jsou i významné aplikace s filtračními jednotkami o výkonu 150 000 m3/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<