Filtrační zařízení pro odsávání indukčních pecí

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání indukčních pecí

Prach vznikající při tavení kovu v indukční tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávané vzdušniny se pohybuje kolem 40 – 60°C v závislosti na provozním stavu tavící pece. Jelikož se jedná o elektronickou indukční pec, nejedná v pravém slova smyslu o spaliny, jelikož veškerý odsávaný vzduch do filtračního systému je do zákrytu pece přisáván z prostředí haly. Samotná indukční pec vlastním provozem nezvyšuje vlhkost odtahovaného vzduchu, a proto nehrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak není nutno tepelně izolovat. Odfiltrovaný prach z provozu indukční pece je velmi jemný, černé barvy, suchý, lehce abrazivní. Moderní indukční pece jsou vybaveny integrovaným odklopným zákrytem, který je používán ve dvou stavech. Uzavřený zákryt pece je vždy při procesu tavení. Odsávací výkon v tomto okamžiku regulujeme na cca 30% hodnoty oproti otevřenému víku. Výkon ventilátoru je regulován dle podtlaku v odsávacím potrubí pomocí frekvenčního měniče. Při otevřeném víku je odsávací výkon maximální. Regulační klapka v odsávacím potrubí je otevřena na 100% a odsávací výkon je navýšen na požadovanou hodnotu.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nedoporučujeme vracet zpět do prostoru haly, jelikož sebou nese i pachové složky. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí konvenčních rekuperátorů, jako je deskový či rotační výměník.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání indukčních pecí

U aplikací odsávání indukčních pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK II tj. silnostěnné, svařované potrubí. Osvědčenou povrchovou úpravou potrubních vedení je žárové zinkování. Potrubí není tak zatěžováno účinky abraze, ale vzhledem k teplotním skokům mezi jednotlivými provozními stavy pece rozhodně nedoporučujeme používat potrubní vedení SK I tj. SPIRO potrubí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání indukčních pecí

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání indukčních pecí s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 70 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<