Filtrační zařízení pro odsávání keramického prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání keramického prachu

Pod pojmem keramický a kamenitý prach uvažujeme prach vznikající ve výrobních linkách při zpracování kamene v kamenolomech a výrobků v závodech na výrobu stavebních materiálů jako jsou kachličky, cihly, krytiny a podobné aplikace. Keramický prach je vysoce abrazivní, velmi jemný, suchý a nelepivý. Systémy centrálního odsávání se často používají jak u kompletních výrobních linek, tak u jednoúčelových strojů. Příkladem odsávání od jednoúčelového stroje je odsávání brusky přesných cihel. Při samotném broušení je nutné vysokým odsávacím výkonem zajistit odtah prachu z brusky do filtru. Do odsávacího potrubí se dostávají jak velice jemné prachové částice, tak i úlomky cihel. Prach je velice abrazivní a způsobuje prodírání potrubního vedení v místech změny směru vzduchu jako jsou kolena a odbočky. Prodírání potrubních dílců bohužel nelze eliminovat, jelikož ne nutné v odsávacím potrubí zajistit vysokou rychlost potřebnou pro unášení větších keramických úlomků. Odsávací rychlost v potrubí by se měla pohybovat kolem 22-24 m/s. U této konkrétní technologie je nutné odsávat cca 24 000 m3/h pro jednu brusku. Potřebné odsávací výkony jsou většinou stanoveny dodavatelem výrobní technologie.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3. Sběr odprašků je řešen pomocí rotačního podavače do big bagu či kontejneru, nebo dle přání klienta do méně objemných sběrných nádob kvůli jednodušší manipulaci s odprašky,

Doporučené provedení odsávacího potrubí u keramického prachu

U aplikací odsávání keramického prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

 

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání keramického prachu

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání keramického prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 40 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<