Filtrační zařízení pro odsávání slévárenského prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání slévárenského prachu

Mezi slévárenské prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při manipulaci se slévárenskými písky, při jejich regeneraci a opracováním ocelových odlitků tryskáním. Mezi nejčastější aplikace odsávání ve slévárenském provozu patří odprášení vytloukacích roštů, odsávání chladniček písku, odprášení přesypů pásových dopravníků a elevátorů, odvzdušnění pneudopravy písku, odprášení čističky písku, odsávání tryskačů odlitků a mnoho dalších aplikací. Slévárenský prach je vysoce abrazivní, hrubý a těžký. U vytloukacích roštů je odsávací výkon určován dle velikosti samotného vytloukacího roštu a pohybuje se kolem Q= 20000 – 30000 m³/h u menších vytloukacích roštů a 50000 – 80 000 m³/h u větších vytloukacích roštů. U čističek písku je odsávací výkon většinou stanoven výrobcem technologie a pohybuje se v rozmezí kolem 5000 – 10 000 m³/h pro čističku, může být i vyšší. U dopravníků a přesypů, je nutné zajistit odsávání jak ve vrchní, tak ve spodní části zákrytu. Odsávací výkony jsou navrhovány dle šířky a rychlosti jednotlivých pásových dopravníků a pohybují se okolo 1500 – 5000 m³/h na jeden přesyp.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Sběr odprašků je řešen pomocí rotačního podavače do big bagu či kontejneru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u slévárenského prachu

U aplikací odsávání slévárenského prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání slévárenského prachu

V ČR je instalováno několik set realizací odsávání slévárenského prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 150 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<