Filtrační zařízení pro vápenný a cementový prach

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání vápenného či cementového prachu

Vápenné a cementové prachy jsou specifické tím, že jsou hygroskopické. Prach odsátý do filtračního zařízení je velice jemný a má tendenci zanášet póry ve filtračním médiu a tím navyšovat tlakovou ztrátu filtračního zařízení. Prach je velmi jemný, abrazivní, pro filtrační médium lepivý. Systémy centrálního odsávání se často využívají pro odsávání výrobních linek samotného vápna a cementu, ale i různých maltových směsí. Ve výrobních linkách jsou odsávány jednotlivé zdroje prachu jako mlýny, míchačky, navažovací pracoviště a balící linky. Filtrační zařízení je specifické tepelnou izolací skříně a tepelnou izolací s elektrickým vyhříváním výsypky materiálu pomocí odporového kabelu u aplikací, kde je filtrační zařízení umístěno ve venkovním prostoru. U aplikací odsávání vápenného a cementového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3. Sběr odprašků je řešen pomocí rotačního podavače do big bagu či kontejneru, nebo dle přání klienta do méně objemných sběrných nádob kvůli jednodušší manipulaci s odprašky,

Doporučené provedení odsávacího potrubí u vápenného či cementového prachu

U aplikací odsávání vápenného či cementového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

 

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání vápenného či cementového prachu

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání vápenného či cementového prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 30 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<