Samočinný hasící systém filtru

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Samočinný hasící systém filtru

samočinný hasící systém filtru
samočinný hasící systém filtru

Popis samočinného hasícího systému filtru

Jedná se o samočinný autonomní systém omezující dopady zahoření ve filtračním zařízení. Je vhodný pro filtrační jednotky o  objemu do 80m3 s teplotou vzdušniny do 65°C. Systém reaguje na vznikající požár uvnitř filtračního zařízení deformací detekční trubičky, což vyvolá vpuštění hasiva do vnitřního prostoru filtračního zařízení. Před vpuštěním hasiva jsou automaticky uzavřeny klapky na sání a výstupu z filtračního zařízení tak, aby bylo hasivo udrženo ve vnitřním prostoru filtračního zařízení. Systém hašení lze aktivovat i manuálně pomocí manuálního spouštěče. Součástí zařízení je i signalizační maják a svorky pro připojení na EPS. Hasící systém lze využít pro hašení filtračních zařízení odsávajících prachy s požární skupinou A a B, zde je jako hasivo použit plyn CO2, nebo pro hašení při hoření kovových prachů, zde je jako hasivo použit prášek pro hašení požárů skupiny D.

Skladba hasícího systému

Samočinný hasící systém filtru je složený z následujících základních komponent:

 • Detekční trubička pro odhalení zahoření ve filtračním zařízení
 • Ovládací ústředna – zpracovává signály a ovládá akční prvky zahášecího systému
 • Nádoby s hasivem – počet nádob a druh hasiva je závislý na velikosti filtru a odsávaném materiálu
 • Příslušenství pro bezobslužný provoz (akumulátory, elektromagnetické ventily, potrubí rozvody, siréna s majákem)
 • Pro manuální spuštění hasícího systému obsluhou je systém vybaven manuálním spouštěčem

Ce se stane, když zahoří ve filtračním zařízení

Každé filtrační zařízení obsahuje různý počet filtračních elementů. Požár uvnitř filtru se vždy šíří od jeho zdroje – prvního filtračního elementu k ostatním. Pro minimalizaci škod při zahoření ve filtračním systému je na čisté straně filtru instalována detekční trubička, reagující na teplo tak, aby svým vedením zasahovala k vyústění každého filtračního elementu. Při zahoření první filtrační tašky dojde k deformaci detekční trubičky na vyústění poškozeného filtračního média, což spouští systém zahášení. V prvním kroku po detekci požáru dochází k současnému uzavření vstupní a výstupní klapky, společně s odstavením odsávací ho ventilátoru a systému JET regenerace. Uzavření systému na sání a výduchu a vypnutí ventilátoru s regenerací je důležité kvůli následnému vpuštění hasiva tak, aby se plyn udržel v komoře filtračního zařízení, kde účinně zahasí vznikající požár. Při instalaci hasícího systému musí být automatické klapky doplněny, pokud není filtrační systém těmito klapkami již o základu vybaven.

Po uzavření klapek a odstavení ventilátoru s regenerací filtru systém vyčkává předem nastavený čas, než dojde ke vpuštění hasiva pomocí elektromagnetického ventilu. Při reakci zahášecího systému dojde k úplnému vyprázdnění nádob s hasivem a pro další funkci je nitné provést údržbu systému autorizovanou společností. Při údržbě zahášecího systému dochází ke kontrole, opravě či výměně detekční trubičky, doplnění nádob z hasivem a kompletní revizi zahášecího systému.

Co přináší instalace hasícího systému?

Samočinný hasící systém filtru neumí zamezit vzniku požáru. Největším úkolem a přínosem tohoto systému je omezení škod na samotném filtračním zařízení a ostatním majetku uživatele odsávacího systému.

Požadavky na profese před montáží

 • Přívod čistého tlakového vzduchu (5 bar) s připojení G1/2 vnitřní závit
 • Vstupní kontakt NC pro vypnutí ventilátoru filtru a regenerace filtru
 • Samostatný (nezávislý na el. přívodu filtru) přívod 230 V na 6 A jističi charakteristika B
 • Na vstupu a výstupu vzduchu do filtru je nutné instalovat uzavírací klapky. Pohony pro tyto klapky jsou součástí dodávky.
 • Připojení EPS, má-li klient tento požadavek
 • Systém není určen pro hašení požárů kovů.

Ostatní ujednání

 • Záruka na dílo je 24 měsíců vyjma akumulátorů se zárukou 12 měsíců.
 • Cena je uvedena jako dodávka na klíč, nezahrnující dopravu na místo realizace.

>> zpět na stránku produktové skupiny <<