Vzduchotechnická kolena segmentová

Segmentová kolena ve vzduchotechnickém systému slouží ke změně směru proudění odsávané či vyduchované vzdušniny. Segmentová kolena podléhající zvýšenému opotřebení způsobeného abrazí odsávaného materiálu. Pro zjednodušení lze provedení kolen rozdělit do tří základních skupin:

Vzduchotechnická kolena segmentová v katalogu GIDLY

Segmentová kolena jsou řazena dle průměru, poloměru ohybu a tloušťky stěny materiálu. Níže jsou zobrazeny základní modely kolen 90°.

Pro více variant vzduchotechnických kolen postupujte přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

∅ 80 – 90°                   SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 100 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 125 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 150 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 180 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 200 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 225 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 250 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 280 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 300 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 315 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 330 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 355 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 380 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 400 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 450 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 500 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 560 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 600 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 630 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 650 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 710 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 800 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 900 – 90°                 SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D
∅ 1000 – 90°               SK I – 1D              SK I – 2D              SK II – 1D              SK II – 2D

Uvedené komponenty jsou pouze zlomkem nabízených položek. V sekci katalog a ceník máme zahrnuto celkem 1350 kusů vzduchotechnických kolen o úhlu 90°, 45° a 30°. Pro možnost stáhnutí DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupujete prosím přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

 

Segmentová kolena:

Segmentová kolena jsou součástí vzduchotechnického systému, ve kterých dochází ke změně směru odsávané vzdušniny a odsávaného materiálu. Při změně proudění jsou prachové částice unášeny po vnějším oblouku kolena, kde částice naráží do jednotlivých segmentů kolena. V tomto bodě dochází ke zvýšenému opotřebení abrazí odsávaného materiálu. S tímto nežádoucím jevem je nutné při výběru vhodných typů segmentových kolen počítat a výběr takovým způsobem, aby bylo dosaženo co možné nejdelší životnosti kolen.

Typy segmentových kolen z hlediska poloměru:
polomery

 • Segmentová kolena s poloměrem 1D
 • Segmentová kolena s poloměrem 1,5D
 • Segmentová kolena s poloměrem 2D
 • Segmentová kolena s poloměrem 2,5D
 • Segmentová kolena s poloměrem 3D

Volba vhodného poloměru segmentového kolena je důležitou součástí projekční přípravy pro vyvážený vzduchotechnický systém. Obecně platí: čím větší rádius, tím menší tlakové ztráty a opotřebení. Do protikladu však vstupují investiční náklady, kde platí: čím větší rádius, tím vyšší investiční náklady. Projektant tak musí zvolit kompromis v navrhovaných dílech, aby byl systém funkční a realizovatelný.

Dalšími faktory, které projektant musí vzít v úvahu jsou:

 • Rychlost proudění uvnitř segmentového kolena
 • Charakter odsávaného materiálu –  množství, granulometrie, abrazivita
 • Celkový podtlak či přetlak odsávacího systému
 • Prostorové dispozice
 • Tlaková odolnost (ATEX)
 • Cena segmentových kolen

Připravili jsme základní tabulku použití segmentových kolen v závislosti na odsávaném materiálu, kde uvádíme příklady použití různých typů kolen pro aplikace v průmyslovém odsávání.

PŘÍKLAD POUŽITÍ SEGMENTOVÝCH KOLEN V PRŮMYSLOVÉM ODSÁVÁNÍ
TYP KOLENA OBECNÉ ZÁSADY PŘÍKLAD APLIKACE
SK I
1D – 1,5D
Minimum materiálu
Málo abrazivní
Krátké vzdálenosti
Odsávání svařoven
Odprášení násypek
SK I
2D – 3D
Minimum materiálu
Málo abrazivní
Dlouhé vzdálenosti
SK II
1D – 1,5D
Střední množství materiálu
Abrazivní
Krátké vzdálenosti
Odsávání dřevoobrábění
Papírzpracující provozy
Odsávání brusíren a brusek
Uhelné zpracování
SK II
2D – 3D
Střední množství materiálu
Abrazivní
Dlouhé vzdálenosti
SK III
1D – 1,5D
Velké množství materiálu
Vysoce abrazivní
Krátké vzdálenosti
Odprášení hutních provozů
Koksový prach
Slévárenský prach
Pneudoprava materiál
Úprava kameniva
SK III
2D – 3D
Velké množství materiálu
Vysoce abrazivní
Dlouhé vzdálenosti

Nabízené varianty segmentových kolen

Rozměrové varianty kolen

Průměry kolen DN 80 až DN 1250
Úhly kolen 30°, 45°, 90°
Poloměry kolen 1D, 1,5D, 2D, 2,5D, 3D
Tloušťky materiálů 0,5mm – 1mm klempířské – pozinkované,
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm svařované

Materiálové provedení – svařovaná kolena
TŘ11 – 11375 standardní „černý“ materiál s povrchovou úpravou
TŘ17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinářským atestem
TŘ17 – 1.4404 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům
TŘ17 – 1.4571 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům a teplotě

Povrchová úprava u TŘ11 – 11375
Žárově zinkováno
Prášková technologie RAL1015 (slonová kost)
Prášková technologie RAL5010 (modrá)
Prášková technologie RAL9001 (krémově bílá)
Prášková technologie RAL9005 (černá)
Prášková technologie RAL9006