Vzduchotechnické potrubí pro filtrační systémy

V průmyslové vzduchotechnice se volí provedení rovných vzduchotechnických potrubních tras vždy v závislosti na odsávaném materiálu a velikosti podtlaku uvnitř odsávacího potrubí. Pro zjednodušení lze provedení vzduchotechnického potrubí rozdělit do tří základních skupin:

Vzduchotechnické trouby v katalogu GIDLY

Potrubní trouby jsou řazeny dle průměru a dle tlakové odolnosti SKI, SKII, SKIII. Níže jsou zobrazeny základní modely dle jednotlivých skupin.

Pro více variant vzduchotechnických trub postupujte přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

∅ 80                 SKI spiro potrubí               SKII svařované                         —–
∅ 100               SKI spiro potrubí               SKII svařované                         —–
∅ 125               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 150               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 180               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 200               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 225               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 250               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 280               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 300               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 315               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 330               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 355               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 380               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 400               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 450               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 500               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 560               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 600               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 630               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 650               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 710               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 800               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 900               SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované
∅ 1000             SKI spiro potrubí               SKII svařované               SKIII svařované

Uvedené komponenty jsou pouze zlomkem nabízených položek. V sekci katalog a ceník je uvedeno celkem 164 kusů vzduchotechnických trub. Pro možnost stáhnutí DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupujete prosím přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

Zatížení vzduchotechnických trub

Pokud hovoříme o zatížení, myslíme tím zatížení tlakem či podtlakem v odsávacím systému a abrazí odsávaného materiálů. Pro správnou volbu rovných vzduchotechnických tras v průmyslovém odsávání je nutné brát v potaz více provozních faktorů, nežli jen doporučení norem. Nejzásadnější vlivy, které rozhodují o volbě použitého potrubí :

  • Rychlost proudění uvnitř vzduchotechnického potrubí
  • Charakter odsávaného materiálu: množství, granulometrie, abrazivita
  • Celkový podtlak či přetlak odsávacího systému
  • Požadavek na samonosnost
  • Tlaková odolnost (ATEX)
  • Cena

Při volbě vzduchotechnického odsávacího potrubí – trub, je důležitý pracovní tlak / podtlak v odsávacím systému, jelikož účinky abraze v rovných částech potrubí jsou minimální.

Je důležité připomenut, že spojování jednotlivých trub SKI, SKII i SK III je realizována výhradně přírubovými spoji. Toto platí i pro SPIRO potrubí SK I, které se standardně spojuje vsazenými mufnami, které jsou upevněné pomocí nýtů či samořezných šroubů. Tento způsob se u odsávacích systémů téměř nepoužívá, jelikož tyto spoje bývají velmi častou příčinou ucpávání v potrubních trasách záchytem odsávaného materiálu za spojovací mufnu či vnitřní část nýtu / šroubu. SPIRO potrubí doporučujeme spojovat standardními přírubovými spoji s pertlem vytvořeným po obvodu SPIRO potrubí.

Připravili jsme základní tabulku provedení potrubních tras v závislosti na odsávaném materiálu, kde uvádíme základní, možné v praxi ověřené kombinace tvarových částí  vzduchotechnického potrubí  (kolena, odbočky, redukce) a rovných potrubních částí.

VARIANTY POUŽITÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
TVAROVKY TROUBY PŘÍKLAD APLIKACE
SK I
POZINKOVANÉ
SK I
SPIRO
Odsávání svařování
Výduchové potrubí
SK II
SVAŘOVANÉ
SK I
SPIRO
Odsávání ručního broušení
Odsávání dřevo obrábění
Odsávání papírového prachu
SK II
SVAŘOVANÉ
SK II
SVAŘOVANÉ
Odsávání brusek
Odsávání tryskačů
SK III
SVAŘOVANÉ
SK III
SVAŘOVANÉ
Odsávání ve slévárnách
Odsávání v hutním průmyslu

Nabízené varianty vzduchotechnických trub – potrubí

Rozměrové varianty potrubí

Průměry trub DN 80 až DN 1250
Délky trub 500mm, 1000mm, 1500mm
Tloušťky materiálů 0,5mm – 1mm SPIRO potrubí,
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm svařované

Materiálové provedení – svařované trouby
TŘ11 – 11375 standardní „černý“ materiál s povrchovou úpravou
TŘ17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinářským atestem
TŘ17 – 1.4404 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům
TŘ17 – 1.4571 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům a teplotě

Povrchová úprava u TŘ11 – 11375
Žárově zinkováno
Prášková technologie RAL1015 (slonová kost)
Prášková technologie RAL5010 (modrá)
Prášková technologie RAL9001 (krémově bílá)
Prášková technologie RAL9005 (černá)
Prášková technologie RAL