Vzduchotechnické přechodové odbočky

Přechodové odbočky jsou ve vzduchotechnice využívány pro spojení dvou proudů odsávané vzdušniny do společného odsávacího potrubí. Účelem přechodové odbočky je co nejméně ovlivnit rychlost odsávaných vzdušnin při jejich sloučení a zachovat tak konstantní rychlost proudění.

SKI (skupina 1)      – lehké zatížení

SKII (Skupina 2)    – střední zatížení

SK III (skupina 3)  – vysoké zatížení

Přechodové odbočky jsou používány pro spojení dvou až tří proudů odsávaných vzdušnin. Smyslem přechodových odboček je zachování co největší kontinuity rychlosti proudění při spojení proudů vzdušnin a co nejpřesnější dělení odsávacího výkonu do jednotlivých větví. V samotné odbočce či potrubním vedení před či za odbočkou nesmí vznikat hluchá místa s minimálním prouděním z důvodu potenciálního usazovaní odsávaných nečistot. Společnost Gidly s.r.o. nabízí odbočky s úhlem připojovací části 45°. Existují i přechodové odbočky ostřejší (úhel 30°, 15°), ty ale vůči jejich velikosti na velmi občasné aplikaci nenabízíme.

Proudění uvitř potrubních tras s použitím přechodové odbočky - správně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím přechodové odbočky – správně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím přechodové odbočky - špatně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím přechodové odbočky – špatně

Na uvedených vizualizacích proudění jsou u průběžných odboček znát místa s nižší intenzitou rychlosti proudění odsávané vzdušniny (označeno modrými proudnicemi). V tomto místě bude docházet k sedimentaci odsávaného materiálu a to je v průmyslovém odsávání nežádoucím jevem. Nahromaděné sedimenty v odsávacím potrubí bývají často příčinou zahoření v potrubních trasách. Správný průběh proudění je zobrazen u přechodové odbočky. Odbočky „na tupo“ ani neuvádíme, i když jsou v praxi velmi často ve vzduchotechnických systémech k vidění. Odbočky „na tupo“ hodnotéme jako absolutně nevhodné.

Vzduchotechnické přechodové odbočky stejně jako segmentová kolena mění směr odsávané vzdušniny, což je doprovázeno nežádoucím jevem – abrazivním opotřebením od odsávaného materiálu. S abrazivním opotřebením je nutno počítat i v první části rovného potrubního vedení za odbočkou. Při volbě odbočky (SK I, SK II, SK III) postupujeme obdobně jako u segmentových kolen.

Připravili jsme základní tabulku použití přechodových odboček v závislosti na odsávaném materiálu, kde uvádíme příklady použití různých typů kolen pro aplikace odsávání.

PŘÍKLAD POUŽITÍ PŘECHODOVÝCH ODBOČEK V PRŮMYSLOVÉM ODSÁVÁNÍ
TYP ODBOČKY OBECNÉ ZÁSADY PŘÍKLAD APLIKACE
SK I Minimum materiálu
Málo abrazivní
Odsávání svařoven
Odprášení násypek
SK II Střední množství materiálu
Abrazivní
Odsávání dřevoobrábění
Papírzpracující provozy
Odsávání brusíren a brusek
Uhelné zpracování
SK III Velké množství materiálu
Vysoce abrazivní
Odprášení hutních provozů
Koksový prach
Slévárenský prach
Pneudoprava materiál
Úprava kameniva

Nabízené varianty přechodových odboček

Rozměrové varianty

Vstupní průměry DN 80 až DN 1250
Výstupní průměry DN 80 až DN 1250
Průměry odboček DN 80 až DN 1250
Tloušťky materiálů 0,5mm – 1mm klempířské – pozinkované,
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm svařované

Materiálové provedení – svařované přechodové odbočky
TŘ11 – 11375 standardní „černý“ materiál s povrchovou úpravou
TŘ17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinářským atestem
TŘ17 – 1.4404 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům
TŘ17 – 1.4571 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům a teplotě

Povrchová úprava u TŘ11 – 11375
Žárově zinkováno
Prášková technologie RAL1015 (slonová kost)
Prášková technologie RAL5010 (modrá)
Prášková technologie RAL9001 (krémově bílá)
Prášková technologie RAL9005 (černá)
Prášková technologie RAL9006 (stříbrná – hliník)