Vzduchotechnické výduchové hlavice

Výduchové hlavice jsou používány jako závěrečný článek vzduchotechnického potrubí. Vyduchovanou vzdušninu směřují směrem vzhůru. Zároveň plní funkci zamezení vniku vody do vzduchotechnického systému při dešti a vypnuté vzduchotechnice.

Vzduchotechnické hlavice v katalogu GIDLY

Vzduchotechnické hlavice jsou řazeny dle průměru a dle tlakové odolnosti skupin SK I, SK II, SK III. Níže jsou zobrazeny základní modely dle jednotlivých skupin.

Pro více variant výduchových hlavic postupujte přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

∅ 80                 SK I falcovaná                  SK II svařovaná                         —–
∅ 100               SK I falcovaná                  SK II svařovaná                         —–
∅ 125               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 150               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 180               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 200               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 225               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 250               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 280               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 300               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 315               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 330               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 355               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 380               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 400               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 450               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 500               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 560               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 600               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 630               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 650               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 710               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 800               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 900               SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná
∅ 1000             SK I falcovaná                  SK II svařovaná               SK III svařovaná

Uvedené komponenty jsou pouze zlomkem nabízených položek. V sekci katalog a ceník je uvedeno celkem 90 kusů výduchových hlavic. Pro možnost stáhnutí DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupujete prosím přes KATALOG – Kruhové potrubí SKII a SKIII 

Výduchové hlavice

Výduchové hlavice jsou ve vzduchotechnickém systému umístěny za filtračním zařízením nebo ventilátorem. Hlavice směřují  vyduchovanou vzdušninu směrem vzhůru. Díky svému umístění za filtrem, nejsou hlavice zatěžovány prachovými částicemi a netrpí poškozením od prachových částic tak, jako prvky odsávacího potrubí. Výduchové hlavice jsou vybaveny vnitřním záchytným talířem, který zamezuje vniknutí vody do prostoru pod hlavicí. Odtok vody ze záchytného talíře je řešen odtokovou trubkou skrze stěnu výduchové hlavice.

Hlavice jsou v místě záchytného talíře rozšířeny na takový rozměr, aby nedocházelo ke zvýšení rychlosti proudění v hlavici a s tím spojenými nežádoucími jevy jako zvýšená hlučnost či tlaková ztráta hlavice.

Výduchové hlavice bývají použity zpravidla u technologie odsávání horkých plynů či teplého vzduchu, kde má vzdušnina díky teplotě tendenci samovolně vstoupat vzhůru. U technologie odsávající vzdušninu o teplotě okolního prostředí mohou být výduchové hlavice nahrazeny segmentovými koleny 1D ve standardní kombinaci 90° + 30° tak aby výsledný směr vyduchovaného vzduchu byl směrem dolů, což brání vniknutí vody do vzduchotechnického systému a provedení je investičně méně nákladné.

Provedení výduchové hlavice volíme shodně dle provedení výduchového potrubí s tím, že u potrubí SK I zvolíme hubici SK I a podobně. Je nutné brát v úvahu, že výduchová hlavice je záverečným článkem vzduchotechnického systému a bývá umístěna nejvýš. Je tedy s ohledem na bezpečnost nutné vyřešit případné kotvení či zavětrování samotné hubice.

PŘÍKLAD POUŽITÍ VÝDUCHOVÝCH HLAVIC V PRŮMYSLOVÉM ODSÁVÁNÍ
TYP HLAVICE VÝDUCHOVÉ POTRUBÍ OBECNÉ ZÁSADY
SK I SK I Nízký výduchový komín
Není samonosné
Časté kotvící body
SK II SK II Vysoký výduchový komín
Částečně samonosné
Časté kotvící body
SK III SK III Samostatně stojící komín
Minimum kotvících bodů

Nabízené varianty výduchových hlavic

Rozměrové varianty

Vstupní průměry DN 80 až DN 1250
Tloušťky materiálů 0,5mm – 1mm klempířské – pozinkované,
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm svařované

Materiálové provedení – výduchové hlavice
TŘ11 – 11375 standardní „černý“ materiál s povrchovou úpravou
TŘ17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinářským atestem
TŘ17 – 1.4404 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům
TŘ17 – 1.4571 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům a teplotě

Povrchová úprava u TŘ11 – 11375
Žárově zinkováno
Prášková technologie RAL1015 (slonová kost)
Prášková technologie RAL5010 (modrá)
Prášková technologie RAL9001 (krémově bílá)
Prášková technologie RAL9005 (černá)
Prášková technologie RAL9006 (stříbrná – hliník)