Turniketové uzávěry pro filtrační systémy

rotační podavače
1
Rotační podavače jsou přednostně určeny k vyprazdňování výsypek filtračních zařízení během provozu odsávání. Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek. tím je  zajišěna požadovaná těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače.

Rotační podavače v katalogu GIDLY

typ podavačerozměr přírubyDN průměr rotoruDopravované množstvícena RP
Kč bez DPH
RP_001200 x 200ø 3006 m3/hod 54000,-
RP_002300 x 200ø 3008.3 m3/hod 54900,-
RP_003400 x 200ø 30011 m3/hod 54950,-
RP_004500 x 200ø 30013.8 m3/hod 57750,-
RP_005300 x 300ø 40014.7 m3/hod 79050,-
RP_006400 x 300ø 40019.6 m3/hod 80100,-
RP_007500 x300ø 40024.5 m3/hod 81300,-
RP_008800 x 300ø 40039.2 m3/hod 91050,-
RP_009500 x 500ø 60055.4 m3/hod 108450,-

Pro možnost stažení DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupuje přes KATALOG.

Použití rotačního podavače

Rotační podavač je nejčastěji využíván u filtračních zařízení a cyklónových odlučovačů s požadavkem kontinuálního odvodu odprašků během provozu technologie. Konstrukce rotačního podavače zabezpečuje utěsnění výsypného otvoru během svého provozu a zamezuje tak přisávání vzduchu do filtru či vyfukování nečistot do venkovního prostoru filtru. Rotační podavače RP1 jsou certifikované pro oddělení prostoru s nebezpečím výbuchu od prostoru bez nebezpečí výbuchu, a proto své využití nachází i v aplikacích odsávacích systémů explozního prachu.

Pracovní podmínky rotačního podavače

Rotační podavače RP1 jsou konstruovány pro dopravu sypkého či vláknitého prachu s velikostí částic maximálně 50 mm. Teplota dopravovaného materiálu se smí pohybovat v rozmezí -20°C až 80°C. Umístění rotačního podavače je umožněno v prostředí o teplotě – 20°C ač + 40°C. Rotační podavač je konstruován pro spouštění pomocí motorového spouštěče. Rotační podavač RP1 je certifikován pro oddělení vnitřního prostoru zóna 22 s prostorem bez nebezpečí výbuchu.