Servis filtrů

Servis filtračních zařízení

Naše společnost zajišťuje profesionální servis všech filtračních zařízení. Zajišťujeme pravidelné servisní prohlídky, nastavení servisního plánu pro konkrétní filtrační zařízení a provozy.

Zajišťujeme dodávky a výměny filtračních tašek, plochých hadic, kruhových hadic a filtračních patron.

Servisní činnost soustředíme na filtrační zařízení od všech výrobců.

Nejčastější servisní činnosti:

  • Nastavení servisního plánu pro filtrační zařízení
  • Dodávka a výměna filtračního média u taškových filtrů a hadicových filtrů
  • Servisní diagnostika celé filtrační technologie
  • Optimalizace chodu filtrační technologie
  • Vyvažování rotorů ventilátoru – statické / dynamické
  • Repase vzduchotechnických komponentů
  • Repase rotačních podavačů, výměny ložisek, lišt, anti-abrazivní úprava vnitřní části pláště
  • Zajištění revize elektrorozvaděčů, vzdušníků, prvků explosní ochrany
  • Vystavení protokolu o servisní kontrole pro účel kontroly z ČIŽP.

Kontaktní osoba:

Lubomír Kopecký

T: +420 720 673 996

M: kopecky@gidly.cz