Gidly Akadémia

akademie-logoV tejto kapitole vám prinášame zaujímavé informácie z odboru priemyselnej vzduchotechniky. GIDLY akadémia je pre nás priestorom, kde vás môžeme zoznámiť s novinkami v obore. Publikujeme tú nami praxou overené skúsenosti. Voľbou publikovaných tém reagujeme na otázky našich zákazníkov a partnerov.

Filtračné zariadenie na odsávanie hliníkového prachu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie hliníkového prachu. Prach vzniká brúsením hliníkových či iných nekovových materiálov. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie pri brúsení hliníka či iného explozního materiálu. Tento prach tvoria so vzduchom explóznou prostredia.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie uhoľného prachu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu explozního prachu. Uvedený prach vzniká pri manipulácii s uhlím. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie uhoľného prachu, ktorý tvorí so vzduchom explóznou prostredia. Filtračné jednotky sú odstupňované podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie keramického prachu

Katalóg Gidly zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie keramického prachu. Ponúkame 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie keramického prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie vápenného a cementového prachu

Katalóg Gidly zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu vápenného a cementového prachu. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie vápenného a cementového prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie pre odprášenie kotlov na tuhé palivá

Katalóg Gidly zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odprášenie kotlov na tuhé palivá. Ponúkame 13 základných filtračných zariadení pre odprášenie uhoľných kotlov, odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie plynové taviace pece

Katalóg GIDLY zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie od plynových taviacich pecí. Ponúkame 14 základných filtračných zariadení pre odsávanie plynové taviace pece, odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie indukčné taviace pece

Katalóg GIDLY zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie indukčné taviace pece. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie indukčné taviace pece, odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie liatinového prachu

V katalógu GIDLY máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie liatinového prachu. Náš katalóg zahŕňa 17 základných filtračných zariadení pre odsávanie liatinového prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie zlievarenského prachu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu zlievarenského prachu. Katalóg GIDLY zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zlievarenského prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie automatických brúsok

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu brúsneho neexplozního prachu z automatických brúsok. Náš katalóg zahŕňa 16 základných filtračných zariadení pre odsávanie automatických brúsok odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie prachu pri leštení kovu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie prachu vznikajúceho použitím leštiace pasty. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení na odsávanie pri leštení kovu, odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie brúsenie

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu brúsneho neexplozního prachu. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie brusiarní železných materiálov odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu ...

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie zvarovne

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu zváracieho dymu a aerosólov. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zvarovní odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu ...

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie pre priestorové odsávanie zvarovne

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre priestorové odsávanie a filtráciu zváracieho dymu a aerosólov. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zvarovní odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu ...

[dozvedieť sa viac]

Najčastejšie chyby v odsávanie a filtrácii vzduchu

Z praxe máme vypozorované najčastejšie chyby dodávateľov priemyselných odsávacích systémov, ktorým je potrebné sa vyvarovať a to ako vo fáze projekčnej tak následne vo fáze realizačnej. Medzi najčastejšie chyby patria: Nevhodne zvolený odsávací výkon, veľké množstvo produktu nasiaknuté vzducho ...

[dozvedieť sa viac]

Ako stanoviť správny odsávací výkon pre zdroja prachu

Je prvopočiatkom riešenie každého projektu odsávania a filtrácie vzduchu a má zásadný význam na správnu funkciu budúceho realizovaného projektu. Pokiaľ dôjde k nevhodnému stanovenie odsávacieho výkonu v najhoršom prípade poddimenzovaniu, je už od prvopočáteční fázy projekt bezcenný ..

[dozvedieť sa viac]

Životnosť filtračného média

Sústredíme-li sa na prevádzkové náklady spojené s používaním technológie odsávania a filtrácie vzduchu je nutné započítať nielen náklady na elektrickú energiu pre prevádzku technológie a tlakový vzduch pre funkciu regenerácie filtračného média, ale sústrediť sa aj na životnosť jednotlivých dôležitých ...

[dozvedieť sa viac]

Tlaková strata filtračného zariadenia

Dôvodom prečo sa sústrediť na optimalizáciu tlakových strát vo vzduchotechnickom systému je skutočnosť, že každý nadbytočný pascal tlakovej straty sa prejavuje zvýšením prevádzkových nákladov na prevádzku odsávacieho ventilátora. Tlakovým stratám potrubného systému sa venujeme v samostatnej ...

[dozvedieť sa viac]

Aká použiť kolená pre odsávanie a filtráciu vzduchu

Voľba vhodného polomeru kolena je veľmi dôležitá pre vyvážené tlakové pomery vo vnútri vzduchotechnického systému. Všeobecne možno povedať, že sa pri voľbe vhodného polomeru kolena rozhodujeme na základe dvoch základných požiadaviek: Požiadavka na nízku tlakovú stratu potrubnej trasy ...

[dozvedieť sa viac]