Publikované

Filtračné zariadenie na odsávanie brúsenie

Odsávání při broušení

>> prejsť na stránku filtračných zariadení na odsávanie prachu pri brúsení <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalóg GIDLY zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie brúsenie, resp. neexplozního prachu. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie brúsenie železných materiálov odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu …

Špecifikácie prachu vznikajúceho pri brúsení

Pri brúsení kovových materiálov sa do pracovného priestoru uvoľňujú prachové častice, s ktorými prichádza do kontaktu pracovníci brusiarne. Brúsny prach je tvorený kovovými časticami, hrdzou a časticami brusiva. Prach je abrazívne a u železných materiálov nevýbušný. Po odfiltrovaní je prach hrubý, ťažký a čiastočne mastný. Vzhľadom k obsiahnutej mastnote existuje možnosť zahorenie.

Odsávanie brúsenie kovového materiálu

Odsávanie brúsenia priamo pri zdroji

Je tým najúčinnejším spôsobom záchytu. Prachové častice sú odsávané pomocou polohovacích ramien či stacionárnych digestorom. Je bohužiaľ častým javom skutočnosť, že pracovníci odsávacie ramená nepoužívajú, respektíve správne nepolohují, pretože je to pre nich práca navyše – prevažne u rozmernejších obrobkov. Odsávacie digestory brúsneho prachu sú s úspechom využívané u pracovných stolov, kde sú obrusované menšie obrobky. Odsávacie digestor zaisťuje odsávanie prachu tak, že nedôjde ku kontaktu pracovníka tým, že je brúsny prach odsávaný smerom od pracovníka. U odsávacích ramien odporúčame stanovenie odsávacieho výkonu na 1000 – 1200 m3 / h na jedno rameno a u odsávacích digestorov 1500 – 2000 m3 / h na 1m dĺžky digestora.

Spodná odsávanie brúsenie – podlahou

Používa sa u rozmernejších pracovísk, kde nie je možné odsávať priamo pri stole, alebo je potrebná obrobok obchádzať okolo pracovného stola. Odsávanie je realizované v podlahe brusiarne pomocou odsávacieho rozvodu umiestneného v betónových kanáloch. Spodné odsávanie brúsiacich pracovísk je spravidla realizované v uzavretých brúsiacich kabínach, kde je znečistená vzdušnina odsávaná spodkom, následne vedená do filtračného zariadenia, kde dôjde k odfiltrovanie prachových častíc a následne vrátená späť do vrchnej časti brúsiace kabíny. Prúdenie vzduchu vo vnútri brúsiaci kabíny je teda zhora – dole o odporúčanej rýchlosti cca 0,3 m / s. Odsávací výkon odporúčame stanoviť 800 – 1000 m3 / h na 1m2 podlahovej plochy brúsiaci kabíny. Vzhľadom na silný požiadavok na odsávacie výkony pri systéme spodného odsávania odporúčame brúsiaci priestor rozdeliť do viacerých sekcií, ktoré sú od odsávacieho potrubia oddelené uzatváracími klapkami a je tak možné odsávací výkon sústrediť do priestorov, kde sa odsávací výkon treba.

Špecifikácie filtračného zariadenia

Filtračné zariadenie uvedené v našom katalógu sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií v brusírnách dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračným médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 600 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc je od 0,25 mg / m3 do 1 mg / m3, čo umožňuje prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do pracovných priestorov a cez zimné obdobie tak šetriť náklady na vykurovanie.

Odporúčané prevedenie odsávacieho potrubia u brúsneho prachu

Pri aplikáciách odsávanie brúsiacich pracovísk odporúčame voliť prevedenie odsávacieho potrubia kombináciou rovných úsekov v prevedení vo SPIRO potrubie s prírubovými spojmi a tvarovkami (odbočky, kolená, klapky) v prevedení SK II Zvárané prírubové. Túto kombináciu odporúčame z dôvodu odsávania abrazívneho prachu, ktorým trpí najčastejšie miesta zmeny smeru odsávaného vzduchu = odbočky a kolená.

Filtračné zariadenie na odsávanie brusiarne v katalógu GIDLY

Pre vyhľadanie konkrétnej zostavy filtračného zariadenia a ventilátora postupujte prosím na stránku katalóg a cenník. Z výberu katalógu vyberte filtračné zariadenia. Z ponuky aplikácií vyberte „Ručné brúsenie kovu“. V následnom kroku vyberte požadovaný odsávacie výkon filtračného zariadenia. Výsledkom bude zostava pozícií – filtračné zariadenie + ventilátor + hlukotlumící box ventilátora ktorými je filtračná jednotka tvorená. Komponenty môžete vložiť do rozpočtu.

 

>> prejsť na stránku filtračných zariadení na odsávanie prachu pri brúsení <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<