Publikované

Filtračné zariadenie na odsávanie keramického prachu

Odsávání živcového prachu

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie keramického prachu <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalóg Gidly zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie keramického prachu. Ponúkame 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie keramického prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

Špecifikácie odsávanie keramického prachu

Pod pojmom keramický a kamenitý prach uvažujeme prach vznikajúci vo výrobných linkách pri spracovaní kameňa v kameňolomoch a výrobkov v závodoch na výrobu stavebných materiálov ako sú kachličky, tehly, krytiny a podobné aplikácie. Keramický prach je vysoko abrazívny, veľmi jemný, suchý a nelepivý.

Odsávanie keramického a kamenitého prachu

Odprášenie v kameňolomoch

Odprášenie v kameňolomoch je často kombináciou mokrého kropenia a odsávanie suchou cestou. Systémom odsávanie pomocou suchých látkových filtračných zariadení sú v kameňolomoch odsávané predovšetkým drviče, triediče, presypy pásových dopravníkov a plniace hubice. Drviče sú väčšinou už od výrobcu vybavené pripojovacím miestom pre odsávacie potrubie a tým je aj definované potrebné množstvo odsávaného vzduchu. U triedičov je pre účinné odsávanie nutné zaistit dostatočne tesný zákryt s pripojovacími bodmi pre napojenie odsávacieho potrubia. Jednotlivé presypy pásových dopravníkov je nutné riadne zakrytovať a odprašovat v mieste výsypu z pásu a vplyvu na nadväzujúce pásový dopravník. Bežný odsávací výkon pre presyp pásových dopravníkov je cca 2500-3500 m3 / h. U odsávacích hubíc je bežne výrobcom stanovená potrebná odsávacie kapacita pre účinné odprášenie plniace hubice, bežný odsávací výkon pre plniacu hubicu je cca 1500 m3 / h.

Odsávanie vo výrobných linkách keramických výrobkov

Systémy centrálneho odsávania sa často používajú ako u kompletných výrobných liniek, tak u jednoúčelových strojov. Príkladom odsávanie od jednoúčelového stroja je odsávanie brúsky presných tehál. Pri samotnom brúsení je nutné vysokým odsávacím výkonom zaistiť odťah obrusu z brúsky do filtračného zariadenia. Do odsávacieho potrubia sa dostávajú ako veľmi jemné prachové častice, tak i úlomky tehál. Prach je veľmi abrazívne a spôsobuje predieranie potrubného vedenia v miestach zmeny smeru vzduchu ako sú kolená a odbočky. Predieranie potrubných dielcov bohužiaľ nemožno eliminovať, pretože nie nutné v odsávacom potrubí zabezpečiť vysokú rýchlosť potrebnú pre unášanie väčších keramických úlomkov. Odsávacie rýchlosť v potrubí by sa mala pohybovať okolo 22-24 m / s. Pri tejto konkrétnej technológie je nutné odsávať cca 24 000 m3 / h pre jednu brúsku. Potrebné odsávacie výkony sú väčšinou stanovené dodávateľom výrobné technológie.

Odporúčané prevedenie odsávacieho potrubia

Pri aplikáciách odsávanie keramického prachu odporúčame voliť prevedenie odsávacieho potrubia skupiny SK III tj. Hrubostenné, zvárané potrubia. Komponenty potrubia ako sú kolená, klapky a odbočky sú zaťažované účinky abrázia od odsávaného prachu. Aj napriek masívnemu prevedenie týchto komponentov nemožno vylúčiť, že po určitej dobe nedôjde k ich poškodeniu abráziou.

Filtračné zariadenie na odsávanie keramického prachu v katalógu Gidly

Pre vyhľadanie konkrétnej zostavy filtračného zariadenia a ventilátora postupujte prosím na stránku katalóg a cenník. Z výberu katalógu vyberte filtračné zariadenie. Z ponuky aplikácií vyberte „keramický prach“. V následnom kroku vyberte požadovaný odsávací výkon filtračného zariadenia. Výsledkom bude zostava pozícií – filtračné zariadenie + ventilátor + hlukotlumící box ventilátora ktorými je filtračná jednotka tvorená. Komponenty môžete vložiť do rozpočtu.

 

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie keramického prachu <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<