Naši partneri

Nejvýznamnější obchodní partneři GIDLY jsou:

ENERGOFLEX s.r.o.

www.energoflex.cz

Spoločnosť ENERGOFLEX s.r.o. je inžiniersko – dodávateľská spoločnosť so zameraním na technologické meranie, spracovanie štúdií, projektov a realizácia dodávok v oblasti využitia odpadových energiou. Cieľom projektov ENERGOFLEX je nájdenie súhrne optimálnych úsporných opatrení formou rekuperácie odpadového tepla z výrobných procesov vedúce k zníženiu spotrieb energií. Spoločnosť zabezpečuje aj komplexné projektovú činnosť v oblasti priemyselného odprášenie.

Schulte TZB, s.r.o.

www.schulte-tzb.cz

Schulte TZB zaisťuje komplexnú realizáciu súborov TZB vrátane projektovej prípravy a záručného a pozáručného servisu. Za dobu svojej pôsobnosti sa tak stala dlhodobým partnerom špecialistov TZB, generálnych dodávateľov stavieb, developerov, koncových zákazníkov a užívateľov. Cieľom spoločnosti sú efektívne a ekonomicky výhodné projekty navrhnuté s ohľadom na ochranu životného prostredia.

V-dusting s.r.o.

www.v-dusting.cz

V-dusting je realizačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti ako ľahké, tak priemyselné vzduchotechniky. Medzi portfólio činností a služieb V-dusting patria: Návrhy, dodávky a montáže systémov vetrania, chladenia a priemyselné vzduchotechniky. Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby servisu filtračných zariadení. Zaisťuje výmeny filtračných patrón, filtračných tašiek, pravidelné kontroly filtračných zariadení a vzduchových rozvodov.

Chceli by ste sa stať našim partnerom?

Ponúkame spoluprácu potenciálnym odberateľom, projekčným organizáciám i dodávateľom.
Napíšte nám: