Kruhové tlmiče hluku ventilátora a odsávacieho systému

Kruhové tlmiče hluku bývajú z pravidla umiestnené vo výduchovém potrubí za odsávací ventilátor. Znižujú úroveň hluku ventilátora v ceste výduchového potrubia do vonkajšieho prostredia.

Kruhové tlmiče hluku v katalógu GIDLY

Kruhové tlmiče hluku sú radené podľa priemeru a podľa tlakovej odolnosti SKI, SkII. Nižšie sú zobrazené základné modely podľa jednotlivých skupín.

Pre viac variantov kruhových tlmičov hluku postupujte cez KATALÓG – Kruhové potrubie SK II a SK III 

∅ 80                 SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 100               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 125               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 150               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 180               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 200               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 225               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 250               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 280               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 300               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 315               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 330               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 355               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 380               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 400               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 450               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 500               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 560               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 600               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 630               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 650               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 710               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 800               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 900               SK I falcovanej                    SK II zváraný
∅ 1000             SK I falcovanej                    SK II zváraný

Pre možnosť stiahnutia DWG výkresov, STEP modelov či 3D-PDF prezentácie postupujete cez KATALÓG – Kruhové potrubie SK II a SK III 

Použitie tlmičov hluku

Tlmiče hluku znižujú hlukovú záťaž priemyselného odsávacieho systému, pretože najvýznamnejším zdrojom hluku v priemyselnom odsávacom systéme je vysokotlakový ventilátor. U výstupu vysokotlakového ventilátora často nameriame hladinu hluku väčší ako 110 dB (A), preto sú tlmiče hluku umiestňované do výduchového potrubia za ventilátorom. Dôležitým faktorom pre správny útlm tlmiča hluku je rýchlosť prúdenia vzduchu tlmičom, ktorá by sa mala pohybovať v rozmedzí 8 – 10 m/s. Pri správnych podmienkach dosahuje metrový tlmič hluku útlmu až 15 dB (A)

Náchylné k opotrebeniu kruhové tlmiče hluku nie sú, pretože sa vo väčšine prípadov nachádza za filtračným zariadením. Tlmiče hluku dodávame v prevedení SK I z pozinkovaného plechu, SK III vo zváranom prevedení TR 11 a SK III z nerezovej ocele. Výber tlmiče hluku štandardne prebieha podľa prevedenia výduchového potrubia a prostredie v ktorom bude tlmič hluku umiestnený. Upozorňujeme na útlm hluku za systémom odsávania a filtrácie spalín prevažne od plynových taviacich pecí, kde v tlmiči hluku dochádza ku kondenzácii a tlmiče bývajú často a rýchlo poničené koróziou – tu je nutné voliť nerezové prevedenie.

Konštrukcia tlmiče hluku

Hlavnou časťou tlmiče hluku je vnútorná výstelka z hluk – absorbujúceho materiálu. Výstelka je umiestnená medzi vnútornou priedušnou časťou tlmiče z dierovaného pechu a vonkajším obalom. Tlmiče v prevedení SK III je vyrobený rozoberateľne s možnosťou výmeny vnútornej výstelky pri zanesenia či inej degradácii. Tlmiče SK I nesmie byť používané ako nosná časť výduchového potrubia, musí byť samostatne ukotvené. Tlmiče SK III môžu byť použité ako nosný prvok výduchového potrubia.

PRÍKLAD POUŽITIA KRUHOVÝCH TLMIČOV HLUKU V PRIEMYSELNOM ODSÁVANIE
TYP TLMIČA PRÍKLADY APLIKACÍÍ
Tlmič pozinkovaný SK I Odsávanie zvarovní, brusiarní, násypiek
Tlmič zváraný SK III TR11 Odprášenie v zlievárňach, všeobecne hutných prevádzkach, kameňolomoch
Šíber zváraný SK III TR17 Odprášenie taviacich agregátov

Ponúkané varianty kruhových tlmičov hluku

Rozmerové varianty

Vstupné priemery DN 80 až DN 1250
Hrúbky materiálov SK I – 1,0 mm pozinkované
SK III – 1,5 – 2,0 mm zvárané

Materiálové prevedenie 

TR11 – 11375 štandardný „čierny“ materiál s povrchovou úpravou
TR17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinárskym atestom
TR17 – 1.4404 nerezový materiál so zvýšenou odolnosťou proti chemickým vplyvom
TR17 – 1.4571 nerezový materiál so zvýšenou odolnosťou proti chemickým vplyvom a teplote

Povrchová úprava u TR11 – 11375
žiarovo zinkované
Prášková technológia RAL1015 (slonová kosť)
Prášková technológia RAL5010 (modrá)
Prášková technológia RAL9001 (krémovo biela)
Prášková technológia RAL9005 (čierna)
Prášková technológia RAL9006 (strieborná – hliník)