Vzduchotechnické redukcie pre filtračné systémy vzduchu

Redukcie sú v priemyselnej vzduchotechnike využívané primárne pre zmenu rýchlosti prúdenia vnútri potrubných trás. Vyhotovenie a tvar redukcie majú vplyv na rovnomerné prúdenie vnútri potrubného vzduchotechnického systému.

SKI (skupina 1)      – ľahké zaťaženie prachom

SKII (Skupina 2)    – stredné zaťaženie prachom

SK III (skupina 3)  – vysoké zaťaženie prachom

Redukcie sú primárne využívané pre zmenu rýchlosti prúdenia vnútri vzduchotechnických trás a to z dvoch dôvodov:

  1. Zníženie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubných trasách
    Je často využívané pre zníženie tlakových strát v odsávacom potrubí. Príkladom je požiadavka výrobcov výrobných strojov pre dodržanie rýchlosti v sacom hrdle na hodnote v = 30 m/s. Redukciu umiestnime priamo za hrdlo výrobného stroja a odsávacie rýchlosť zredukujeme na potrebných v = 20 až 22 m/s. Týmto zoptimalizujeme veľkosť tlakových strát v odsávacom potrubí.
  2. Zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubných trasách
    Používame u odsávacích prípravkov, kde funkcia odsávania nesmie zapríčiniť odsávania produktu. Odsávacie rýchlosti v prípravkoch volíme zámerne nízke cca 7 – 12 m/s, v určitých prípadoch aj výrazne menej (ovplyvnené granulometriou produktu). Redukciu použijeme pre zvýšenie odsávacie rýchlosti na potrebných v = 20 až 22 m/s.

V samotnej redukcii alebo potrubnom vzduchotechnickom vedenie pred či za redukciou nesmie vznikať hluché miesta s minimálnym prúdením z dôvodu potenciálneho usadzovaniu odsávaných nečistôt. Spoločnosť Gidle s.r.o. ponúka redukcia s uhlom 30°.

Proudění uvitř potrubních tras s použitím průběžné redukce 30° - správně
Prúdenie uvitř potrubných trás s použitím priebežné redukcie 30 ° – správne
Proudění uvitř potrubních tras s použitím ostré redukce - špatně
Prúdenie uvitř potrubných trás s použitím ostrej redukcie – zle

Na uvedených vizualizáciách prúdení sú u ostrých redukcií poznať miesta s nižšou intenzitou rýchlosti prúdenia odsávanej vzdušniny (označené modrými prúdnicami). V tomto mieste bude dochádzať k sedimentácii odsávaného materiálu, a to je v priemyselnom odsávania nežiaducim javom. Nahromadené sedimenty v odsávacom potrubí bývajú často príčinou zahorenie v potrubných trasách. Správny priebeh prúdenia je zobrazený u prechodové odbočky. Prechody „na tupo“ ani neuvádzame, aj keď sú v praxi veľmi často vo vzduchotechnických systémoch k videniu. Prechody „na tupo“ hodnotíme ako absolútne nevhodné.

Redukcie menia rýchlosť odsávanej vzdušniny, to je sprevádzané nežiaducim javom – abrazívnym opotrebením od odsávaného materiálu – prevažne u redukciou zvyšujúce rýchlosť prúdenia. Pri voľbe redukcie (SK I, SK II, SK III) postupujeme obdobne ako pri prechodových odbočiek.

Pripravili sme základnú tabuľku použitie redukcií v závislosti na odsávanom materiálu, kde uvádzame príklady použitia rôznych typov redukcií pre aplikácie odsávania.

PRÍKLAD POUŽITIA REDUKCIÍ V PRIEMYSELNOM ODSÁVANIA
TYP REDUKCIE VŠEOBECNÉ PRINCÍPY PRÍKLAD APLIKÁCIE
SK I Minimum materiálu
Málo abrazívne
Odsávanie zvarovní
Odprášenie násypiek
SK II Stredné množstvo materiálu
Abrazívne
Odsávanie drevoobrábania
Papírzpracující prevádzky
Odsávanie brusiarní a brúsok
Uhoľné spracovanie
SK III Veľké množstvo materiálu
Vysoko abrazívne
Odprášenie hutníckych prevádzok
Koksový prach
Zlievarenský prach
Pneudoprava materiál
Úprava kameniva

Ponúkané varianty vzduchotechnických redukcií

Rozmerové varianty redukcií

Vstupné priemery DN 80 až DN 1250
Výstupné priemery DN 80 až DN 1250
Hrúbky materiálov 0,5mm – 1mm klampiarske – pozinkované
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm zvárané

Materiálové prevedenie – zvárané redukcia
TR11 – 11375 štandardný „čierny“ materiál s povrchovou úpravou
TR17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinárskym atestom
TR17 – 1.4404 nerezový materiál so zvýšenou odolnosťou proti chemickým vplyvom
TR17 – 1.4571 nerezový materiál so zvýšenou odolnosťou proti chemickým vplyvom a teplote

Povrchová úprava u TR11 – 11375
žiarovo zinkované
Prášková technológia RAL1015 (slonová kosť)
Prášková technológia RAL5010 (modrá)
Prášková technológia RAL9001 (krémovo biela)
Prášková technológia RAL9005 (čierna)
Prášková technológia RAL9006 (strieborná – hliník)