Turniketové uzávěry pro filtrační systémy

Rotační podavače jsou přednostně určeny k vyprazdňování výsypek filtračních zařízení během provozu odsávání. Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek. tím je  zajišěna požadovaná těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače.

Rotační podavače v katalogu GIDLY

Pro přehlednost výběru konkrétního typu rotačního podavače v katalogu GIDLY, řadíme rotační podavače dle velikosti vstupní/výstupní příruby o následujících možnostech:

Pro možnost stažení DWG výkresů, STEP modelů či 3D-PDF prezentace postupuje přes KATALOG.

Použití rotačního podavače

Rotační podavač je nejčastěji využíván u filtračních zařízení a cyklónových odlučovačů s požadavkem kontinuálního odvodu odprašků během provozu technologie. Konstrukce rotačního podavače zabezpečuje utěsnění výsypného otvoru během svého provozu a zamezuje tak přisávání vzduchu do filtru či vyfukování nečistot do venkovního prostoru filtru. Rotační podavače RP1 jsou certifikované pro oddělení prostoru s nebezpečím výbuchu od prostoru bez nebezpečí výbuchu, a proto své využití nachází i v aplikacích odsávacích systémů explozního prachu.

Pracovní podmínky rotačního podavače

Rotační podavače RP1 jsou konstruovány pro dopravu sypkého či vláknitého prachu s velikostí částic maximálně 50 mm. Teplota dopravovaného materiálu se smí pohybovat v rozmezí -20°C až 80°C. Umístění rotačního podavače je umožněno v prostředí o teplotě – 20°C ač + 40°C. Rotační podavač je konstruován pro spouštění pomocí motorového spouštěče. Rotační podavač RP1 je certifikován pro oddělení vnitřního prostoru zóna 22 s prostorem bez nebezpečí výbuchu.

Označení
RGI – RP1 50/50-8 EXC

Označení katalogu GIDLY RGI
Označení typu rotačního podavače výrobce RP1
Rozměr B příruby [cm] 50
Rozměr A příruby [cm] 50
Počet lopatek rotoru 8
Umístění vstupní a výstupní příruby EXC

Označení katalogu GIDLY
RGI – rotační podavače

Označení typu rotačního podavače výrobce
Jedná se typové označení rotačního podavače výrobce rotačního podavače.

Rozměr příruby A
Možnosti: 100mm; 200mm; 300mm; 400mm; 500mm

Rozměr příruby B
Možnosti: 200mm; 300mm; 400mm; 500mm; 600mm; 700mm; 800mm

turniketový podavač
Řez rotačním podavačem

Počet lopatek rotoru C
Možnosti: 5 lopatek, 6 lopatek, 8 lopatek, 12 lopatek

Umístění vstupní a výstupní příruby
Možnosti: 5 lopatek, 6 lopatek, 8 lopatek, 12 lopatek

obr-3

Výběr rotačních podavačů v katalogu GIDLY

Materiálové provedení rotačních podavačů

katalogu  GIDLY nabízíme všechny typy rotačních podavačů v materiálovém provedení 11 375 s variantami barevného odstínu či v nerezovém provedení z materiálu 1.4301 bez následné povrchové úpravy.