Publikováno

Tlaková ztráta filtračního zařízení

Důvodem proč se soustředit na optimalizaci tlakových ztrát ve vzduchotechnickém systému je skutečnost, že každý nadbytečný pascal – tlaková ztráta –  se projevuje zvýšením provozních nákladů na provoz odsávacího ventilátoru. Tlakovým ztrátám potrubního systému se věnujeme v samostatné kapitole. Největší tlakovou zátěží celého vzduchotechnického systému je filtrační zařízení.

Pro úsporu provozních nákladů systému odsávání je proto nejdůležitější volit filtrační zařízení takové konstrukce, které zajistí dodržení potřebného odsávacího výkonu při co nejnižších tlakových ztrátách filtračního média.

Provozně úsporná hodnota:  tlaková ztráta filtračního média se pohybuje v rozmezí 500 – 1000 Pa

Přijatelná hodnota: tlaková ztráta filtračního média se pohybuje v rozmezí 1000 – 1800 Pa

Provozování filtračního zařízení s hodnotou tlakové ztráty nad 1800 Pa je velmi neekonomické a doporučujeme neprodleně provést servisní kontrolu filtračního zařízení.

Rozdíl energetické náročnosti provozování filtračních systémů s tlakovou ztrátou 1000 Pa nebo 2000 Pa při odsávacím výkonu Q= 30 000 m3/h je cca 10 kW za hodinu. Při třísměnném provozu pět dní v týdnu tak neúsporné filtrační zařízení (Δp=2000 Pa) spotřebuje za jeden rok o 62,4 MW více, než filtrační zařízení úsporné (Δp=1000 Pa) což prezentuje navýšení provozních nákladů o cca 180 000 Kč za rok.

Tab. 1: Výkony na hřídeli odsávacích ventilátorů u systému s celkovým tlakem 4000 Pa a 5000 Pa
Tab. 1: Výkony na hřídeli odsávacích ventilátorů u systému s celkovým tlakem 4000 Pa a 5000 Pa

V tabulce č.1 provádíme porovnání dvou totožných odsávacích systémů. V prvním případě (označeno modrou barvou) je vyznačen potřebný výkon na hřídeli odsávacího ventilátoru. Při celkové tlakové ztrátě potrubního vedení 3000Pa a samotného filtračního zařízení 1000 Pa. Červená křivka popisuje potřebný výkon na hřídeli odsávacího ventilátoru při totožné tlakové ztrátě potrubního systému 3000 Pa. Tlaková ztráta filtračního zařízení je v tomto případě 2000 Pa. Rozdíly u pořadovaného výkonu na hřídeli jsou markantní.

Mějte na paměti, že při volbě odsávacího a filtračního systému není důležitá pouze hodnota průtoku odsávané vzdušniny. Důležitý je celkový příkon filtrační jednotky a ventilátoru. Úkol každého filtru je čistit odsávanou vzdušninu při co nejkontinuálnějších podmínkách odtahu. Tento požadavek však plnit při co nejnižším elektrickém příkonu.