NÁVRH – PROJEKCE – VÝROBA – REALIZACE – SERVIS

Společnost G&G filtration CZ, s.r.o. je projekční, obchodní a servisní kanceláří výrobní společnosti G&G filtration, s.r.o., disponující dvěma výrobními závody. Průmyslová vzduchotechnika, filtrace a odprášení je specifický obor, který vyžaduje vysokou úroveň odbornosti. V rámci skupiny G&G Vám poskytujeme komplexní servis od zpracování technického řešení, projektové dokumentace, realizace, servisu a optimalizace stávajícího systému. Více o nás.

akademie-logo

Skupina G&G

Realizuje systémy odsávání a filtrace vzduchu v širokém spektru průmyslových odvětví. Našim zákazníkům nabízíme jistotu v podobě komplexní služby od návrhu až po servis. Garantujeme námi zpracované a realizované projekty!  [odsávání a filtrace průmyslových provozů]

Dodáváme odsávání brusíren

Dodáváme odsávání brusíren

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci brusného neexplozního prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání brusíren železných materiálů odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu…

[dozvědět se více]

Realizujeme odsávání uhelného prachu

Realizujeme odsávání uhelného prachu

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci explozního prachu. Uvedený prach vzniká při manipulaci s uhlím. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání uhelného prachu, který tvoří se vzduchem explozní prostředí. Filtrační jednotky jsou odstupňovány dle požadovaného odsávacího výkonu.

[dozvědět se více]

Nepoužíváme filtrační patrony

Nepoužíváme filtrační patrony

Soustředíme-li se na provozní náklady spojené s používáním technologie odsávání a filtrace vzduchu je nutné započítat nejen náklady na elektrickou energii pro provoz technologie a tlakový vzduch pro funkci regenerace filtračního média, ale soustředit se rovněž na životnost jednotlivých důležitých…

[dozvědět se více]