NÁVRH – PROJEKCE – VÝROBA – REALIZACE – SERVIS

Společnost G&G filtration CZ, s.r.o. je projekční, obchodní a servisní kanceláří výrobní společnosti G&G filtration, s.r.o., disponující dvěma výrobními závody. Průmyslová vzduchotechnika, filtrace a odprášení je specifický obor, který vyžaduje vysokou úroveň odbornosti. V rámci skupiny G&G Vám poskytujeme komplexní servis od zpracování technického řešení, projektové dokumentace, realizace, servisu a optimalizace stávajícího systému. Více o nás.

akademie-logo

Skupina G&G

Realizuje systémy odsávání a filtrace vzduchu v širokém spektru průmyslových odvětví. Našim zákazníkům nabízíme jistotu v podobě komplexní služby od návrhu až po servis. Garantujeme námi zpracované a realizované projekty!  [odsávání a filtrace průmyslových provozů]

Nepoužíváme filtrační patrony

Nepoužíváme filtrační patrony

Soustředíme-li se na provozní náklady spojené s používáním technologie odsávání a filtrace vzduchu je nutné započítat nejen náklady na elektrickou energii pro provoz technologie a tlakový vzduch pro funkci regenerace filtračního média, ale soustředit se rovněž na životnost jednotlivých důležitých…

[dozvědět se více]

Dodáváme prostorové odsávání svařoven

Dodáváme prostorové odsávání svařoven

V našem katalogu máme zahrnuty filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro prostorové odsávání a filtraci svařovacích dýmů a aerosolů. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání svařoven odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu...

[dozvědět se více]

Optimalizujeme potrubní rozvody

Optimalizujeme potrubní rozvody

Volba vhodného poloměru kolena je velmi důležitá pro vyvážené tlakové poměry uvnitř vzduchotechnického systému. Obecně lze říci, že se při volbě vhodného poloměru kolena rozhodujeme na základě dvou základních požadavků: Požadavek na nízkou tlakovou ztrátu potrubní trasy…

[dozvědět se více]