Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu

Odprášení cementového a vápenného prachu

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání vépenného a cementového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog Gidly zahrnuje filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání a filtraci vápenného a cementového prachu. Náš katalog zahrnuje 18 základních filtračních zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace vápenného a cementového prachu

Vápenné a cementové prachy jsou specifické tím, že jsou hygroskopické. Prach odsátý do filtračního zařízení je velice jemný a má tendenci zanášet póry ve filtračním médiu a tím navyšovat tlakovou ztrátu filtračního zařízení. Prach je velmi jemný, abrazivní, pro filtrační médium lepivý.

Odsávání vápenného a cementového prachu

Systémy centrálního odsávání se často využívají pro odsávání výrobních linek samotného vápna a cementu, ale i různých maltových směsí. Ve výrobních linkách jsou odsávány jednotlivé zdroje prachu jako mlýny, míchačky, navažovací pracoviště a balící linky. Filtrační zařízení je specifické tepelnou izolací skříně a tepelnou izolací s elektrickým vyhříváním výsypky materiálu pomocí odporového kabelu.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu  GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3. Účinnost filtrace umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění výrobní haly.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání vápenného a cementového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Filtrační zařízení pro odsávání vápenného a cementového prachu v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „vápenný a cementový prach“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení. Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + ventilátor + hlukotlumící box ventilátoru kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání vépenného a cementového prachu <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<