Filtrační zařízení stacionární G&G-JFR-S

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Filtrační zařízení G&G-JFR-S

V našem katalogu máme zahrnuto přes 300 filtračních zařízení, které jsou v katalogu přehledně děleny dle aplikací a následně dle odsávacích výkonů. Filtrační jednotka je v katalogu G&G sestavena z těla samotné filtrační jednotky, příslušeného odsávacího ventilátoru a doplňkových položek.

Sestava filtrační jednotky s příslušným odsávacím ventilátorem se pro jednotlivé typy prachu liší v závislosti na ověřeném provozním zatížení filtrační plochy. Jednotlivé doplňkové položky tvoří nutné vybavení filtračního zařízení například u odsávání explozních prachů, kde je k filtru přiřazena položka „výbava filtračního zařízení pro odsávání explozních prachů“. V katalogu uvedené filtrační sestavy jsou dimenzovány pro příslušné typy prachů a jsou v praxi ověřeny.

Filtrační zařízení G&G-JFR-S

Popis filtračního zařízení

Jedná se o stacionární filtrační zařízení prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média.

Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Stanovené odsávací výkony pro hodnoty zatížení filtračního média jsou uvedeny v tabulce č.1. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Filtrační zařízení dosahuje vysoké účinnosti filtrace, proto je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru výrobní haly. Poměr vracení vzduchu do prostoru haly a venkovního prostředí určí projektant technologie odsávání dle charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových poměrů výrobního objektu.

Použití filtračního zařízení

Filtrační zařízení je určeno pro odlučování prachových podílů z odsávané vzdušniny. Filtrační systém je vždy složen z konkrétního filtračního zařízení a příslušného odsávacího ventilátoru. Kombinace filtračního zařízení a odsávacích ventilátorů se liší pro různé typy prachů a pracovních podmínek. Každý typ prachu je charakteristický velikostí své frakce, hustotou, plochou, lepivostí, mastnotou a jiných faktorů, které ve filtraci přenášíme do společné jednotky, a to je zatížení filtrační plochy.

Účelem je navrhnout kombinaci filtr + ventilátor pro konkrétní typ odsávaného prachu a procesu tak, aby filtrační zařízení dosahovalo kontinuálních odsávacích výkonů a čistoty přefiltrovaného vzduchu po deklarovanou dobu životnosti filtračního média – minimálně 20 000 provozních hodin.

Chybný poměr použitého filtračního zařízení a ventilátoru se projevuje nestabilními provozními podmínkami s charakteristickým rychlým nárůstem tlakové ztráty filtračního média a ponížení odsávacího výkonu. Proto doporučujeme, aby výběr kombinace filtrační plocha, resp. použité filtrační zařízení vs. odsávací výkon prováděli zkušení projektanti.

Příklad pracovních podmínek filtru G&G-JFR-S

Filtrační zařízení je určeno pro filtraci vzdušniny o teplotě -30°C až + 80°C v provedení bez tepelné izolace a do 150°C v provedení s tepelnou izolací. Filtr není v základu určen pro explozní prach (lze rozšířit doplňkem).

 

>> zpět na stránku produktové skupiny <<