Filtrační jednotky pro svařovací roboty, ramena a digestoře

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání svařovacích robotů, digestoří a ramen

Filtrační jednotka a odsávání pro odsávání robotického a ručního svařování je specifická odsáváním zplodin přímo u zdroje, aby bylo zamezeno unikání kouře do pracovního prostoru haly. Odsávání přímo u zdroje je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Vznikající dým je odsáván pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, jelikož je to pro ně práce navíc – převážně u rozměrnějších svařenců. Odsávací digestoře svařovacího kouře jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou svařovány menší svařence. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání kouře tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka s kouřem a není tak nutné používat přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1200 – 1500 m3/h na 1m délky digestoře. U závěsné digestoře doporučujeme stanovit odsávací výkon 600 – 800 m3/h na 1m2 odsávací digestoře. U robotického svařování doporučujeme odsávací výkon 800 – 1000 m3/h na 1m2 odsávací digestoře.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Pokud není výrobní hala vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu pro pracovních prostor, doporučujeme část přefiltrovaného vzduchu nahrazovat čerstvým vzduchem za použití rekuperační technologie.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání svařoven

V ČR je instalováno několik set realizací odsávání svařoven s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 40 000 m3/h, ale jsou i významné aplikace s filtračními jednotkami o výkonu 150 000 m3/h.

 

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<