Filtrační zařízení pro odsávání grafitového prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání grafitového prachu

Mezi grafitové prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při obrábění grafitu. Grafitový prach obsahuje velmi jemnou frakci, která má tendenci přicpávat póry filtračního média filtračního zařízení. Grafitový prach separovaný na filtračním médiu je mazlavý, obtížněji regenerovatelný, explozní a vyžaduje pro systémy kontinuálního odsávání větší filtrační plochu filtru, nežli je to třeba u litinového prachu. Při obrábění grafitu frézováním či soustružením dochází krom vzniku špon i k prášení v okolí nástroje. Odsávání v tomto případě neslouží k nasávání špon, ale k eliminaci šíření prachových podílů grafitového prachu do okolního prostoru. Prach odsávaný do filtračního systému je velice jemný, lepkavý a pokud není dostatečně odsáván, jelikož je elektricky vodivý, může způsobovat problémy s elektroinstalací na stykačích. Specifikem grafitového prachu je to, že tvoří se vzduchem explozní prostředí, a proto jsou filtrační zařízení vybavená pro odsávání explozního prachu. Jednotlivé komponenty odsávacího potrubí musí být vodivě propojeny a v odsávacím potrubí nesmí klesnou odsávací rychlost pod 20 m/s.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v  katalogu GIDLY jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání grafitového prachu dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 2 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.  Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí. Filtrační zařízení musí být umístěno tak, aby odlehčovací membrána směřovala do bezpečného prostoru.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie v antistatickém provedení, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání grafitového prachu

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání grafitového prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 2 000 – 40 000 m3/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<