Filtrační zařízení pro odsávání litinového prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání litinového prachu

Mezi litinové prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při tryskání, broušení či obrábění litinových odlitků. Litinový prach obsahuje velmi jemnou frakci, která má tendenci přicpávat póry filtračního média filtračního zařízení. Litinový prach separovaný na filtračním médiu je mazlavý, obtížněji regenerovatelný a vyžaduje pro systémy kontinuálního odsávání větší filtrační plochu filtru, nežli je to třeba u slévárenského písku. Litinový prach je abrazivní, těžký, částice je dělí převážně do hrubé a velmi jemné frakce. Na podlaze je vzhledem k obsaženému grafitu prach kluzký. Při obrábění litiny frézováním či soustružením dochází krom vzniku špon i k prášení v okolí nástroje. Odsávání v tomto případě naslouží k nasávání špon, ale k eliminaci šíření prachových podílů litinového prachu do okolního prostoru. Prach odsávaný do filtračního systému je velice jemný, lepkavý a pokud není dostatečně odsáván, jelikož je elektricky vodivý, může způsobovat problémy s elektroinstalací na stykačích. Typické aplikace odsávání litinového prachu jsou i v brusírnách, tryskačích a tryskacích komorách. Jednotlivé zdroje bývají spojeny odsávacím potrubím do jednoho odsávacího systému.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v katalogu GIDLY  jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání litinového prachu

U aplikací odsávání litinového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnost³ěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání litinového prachu

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání litinového prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 100 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<