Filtrační zařízení pro odsávání plynových pecí pro tavení kovu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání plynových pecí

Prach vznikající při tavení kovu v plynové tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávaných spalin se pohybuje kolem 300°C až 400°C v závislosti na provozním stavu plynové tavící pece. Jelikož se jedná o plynovou pec, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením plynu. Samotná plynové pec vlastním provozem zvyšuje vlhkost odtahovaného média, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z provozu plynové pece je velmi jemný, suchý, lehce abrazivní. Vysoká teplota odsávaných spalin musí být před vstupem do filtračního zařízení ochlazena na teplotu cca 120 – 150°C tak, aby nedošlo k poškození filtračního média. Ochlazení lze dosáhnou použitím rekuperační technologie, nebo přisáváním okolního vzduchu do spalinové cesty. Do sacího potrubí doporučujeme dávkovat sorbent Ca(OH)2 který zajišťuje snižování složek HF a HCl a zlepšuje regenerovatelnost filtračního média. Množství odsávaných spalin je udáváno výrobcem pece, je uvedeno buď pomocí QN [Nm3/h] (při normálních podmínkách) a stanovené teplotě, nebo pomocí QV [m3/h] při stanovené teplotě.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nelze vracet zpět do prostoru haly, jelikož se jedná o spaliny s podíly CO, CO2, HF, HCl, NOx a dalších nebezpečných látek. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí speciálních trubkových rekuperátorů s regenerací teplosměnné plochy.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání plynových pecíU aplikací odsávání plynových pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je nutné použít nerezové potrubní vedení s tepelnou izolací, u odsávání ze zákrytů pecí je nutné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky, teplotně a chemicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání plynových pecí

V ČR je instalováno několik desítek realizací odsávání plynových pecí s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 100 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<