Filtrační zařízení pro odsávání koksového prachu

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<

Filtrační jednotky pro odsávání koksového prachu

Koksový prach se od uhelného liší tím, že není explozní a je mnohem více abrazivní pro odsávací potrubí a prvky vzduchotechnického systému. Nejčastějšími aplikacemi pro použití filtračních zařízení v koksovnách jsou hrubé a jemné třídírny koksu. Při technologickém procesu jsou odsávány drtiče, třídiče a cesty materiálu jako přesypy pásových dopravníků, elevátory a plnění materiálu do vagónů. Ve většině případů bývají jednotlivé zdroje prašnosti propojeny odsávacím potrubím a odsávány pomocí jednoho společného filtračního zařízení. Koksový prach je velmi abrazivní a je proto doporučováno použití potrubních dílců skupiny SK III silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí. Vzhledem k výrobnímu procesu koksu obsahuje odsávaná vzdušnina i vlhkost, a proto je nutné filtrační zařízení tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení tepelně vyhřívat. Koksový prach je dobře regenerovatelný, sypký a abrazivní.

Představení filtračního zařízení

filtrační zařízení pro svařovací dýmy

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání koksového prachu dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 4 mg/m3.

Vzhledem ke zbytkové vlhkosti, obsažené v odsávané vzdušnině jsou filtrační zařízení pro koksový prach tepelně izolovaná. Výsypky filtru jsou vybavené elektrickým ohřevem a tepelnou izolací tak, aby byla omezena kondenzace na vnitřních stěnách filtračního zařízení.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání koksového prachu

U aplikací odsávání koksového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.

Životnost filtračního média

Výrobcem garantovaná životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační zařízení není nutné během životnosti filtračního média manuálně čistit. Filtrační médium neobsahuje záhyby tak jako u patronových složenců, což významně usnadnuje proces regenerace filtračního média.

Představení filtračního média

Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie, která je v podobě filtrační kapsy nasunuta na pevný kovový rám. Při výměně filtračního média jsou postupně z filtrační jednotky vyjmuty jednotlivé filtrační elementy, filtrační tašky sejmuty z kovového rámu, a nasazeny nové. Kovový nosný rám je opakovaně využíván – dochází pouze k výměně textilního filtru.

filtrační médium

Referenční instalace filtračních zařízení pro odsávání koksového prachu

V ČR je instalováno několik významných realizací odsávání koksového prachu s použitím filtračního zařízení CARM GH. Mezi nejčastější velikosti filtračních jednotek jsou filtry o odsávacím výkonu 10 000 – 80 000 m³/h.

>> zpět na stránku stacionární filtrační zařízení <<