Vzduchotechnické redukce pro filtrační systémy vzduchu

Redukce jsou v průmyslové vzduchotechnice využívány primárně pro změnu rychlosti proudění uvnitř potrubních tras. Provedení a tvar redukcí mají vliv na rovnoměrné proudění uvnitř potrubního vzduchotechnického systému.

SKI (skupina 1)      – lehké zatížení

SKII (Skupina 2)    – střední zatížení

SK III (skupina 3)  – vysoké zatížení

Redukce jsou primárně využívány pro změnu rychlosti proudění uvnitř vzduchotechnických tras a to ze dvou důvodů:

  1. Snížení rychlosti proudění vzduchu v potrubních trasách
    Je často využíváno pro snížení tlakových ztrát v odsávacím potrubí. Příkladem je požadavek výrobců výrobních strojů pro dodržení rychlosti v sacím hrdle na hodnotě v= 30 m/s. Redukci  umístíme přímo za hrdlo výrobního stroje a odsávací rychlost zredukujeme na potřebných v= 20 až 22 m/s. Tímto zoptimalizujeme velikost tlakových ztrát v odsávacím potrubí.
  2. Zvýšení rychlosti proudění vzduchu v potrubních trasách
    Používáme u odsávacích přípravků, kde funkce odsávání nesmí zapříčinit odsávání produktu. Odsávací rychlosti v přípravcích volíme záměrně nízké cca 7 – 12 m/s, v určitých případech i výrazně méně (ovlivněno granulometrií produktu). Redukci použijeme pro zvýšení odsávací rychlosti na potřebných v=20 až 22 m/s.

V samotné redukci nebo potrubním vzduchotechnickém vedení před či za redukcí nesmí vznikat hluchá místa s minimálním prouděním z důvodu potenciálního usazovaní odsávaných nečistot.  Společnost Gidly s.r.o.  nabízí redukce s úhlem 30°.

Proudění uvitř potrubních tras s použitím průběžné redukce 30° - správně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím průběžné redukce 30° – správně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím ostré redukce - špatně
Proudění uvitř potrubních tras s použitím ostré redukce – špatně

Na uvedených vizualizacích proudění jsou u ostrých redukcí znát místa s nižší intenzitou rychlosti proudění odsávané vzdušniny (označeno modrými proudnicemi). V tomto místě bude docházet k sedimentaci odsávaného materiálu, a to je v průmyslovém odsávání nežádoucím jevem. Nahromaděné sedimenty v odsávacím potrubí bývají často příčinou zahoření v potrubních trasách. Správný průběh proudění je zobrazen u přechodové odbočky. Přechody „na tupo“ ani neuvádíme, i když jsou v praxi velmi často ve vzduchotechnických systémech k vidění. Přechody „na tupo“ hodnotíme jako absolutně nevhodné.

Redukce mění rychlost odsávané vzdušniny, to je doprovázeno nežádoucím jevem – abrazivním opotřebením od odsávaného materiálu – převážně u redukcí zvyšující rychlost proudění. Při volbě redukce (SK I, SK II, SK III) postupujeme obdobně jako u přechodových odboček.

Připravili jsme základní tabulku použití redukcí v závislosti na odsávaném materiálu, kde uvádíme příklady použití různých typů redukcí pro aplikace odsávání.

PŘÍKLAD POUŽITÍ REDUKCÍ V PRŮMYSLOVÉM ODSÁVÁNÍ
TYP REDUKCE OBECNÉ ZÁSADY PŘÍKLAD APLIKACE
SK I Minimum materiálu
Málo abrazivní
Odsávání svařoven
Odprášení násypek
SK II Střední množství materiálu
Abrazivní
Odsávání dřevoobrábění
Papírzpracující provozy
Odsávání brusíren a brusek
Uhelné zpracování
SK III Velké množství materiálu
Vysoce abrazivní
Odprášení hutních provozů
Koksový prach
Slévárenský prach
Pneudoprava materiál
Úprava kameniva

Nabízené varianty vzduchotechnických redukcí

Rozměrové varianty redukcí

Vstupní průměry DN 80 až DN 1250
Výstupní průměry DN 80 až DN 1250
Tloušťky materiálů 0,5mm – 1mm klempířské – pozinkované,
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm svařované

Materiálové provedení – svařované redukce
TŘ11 – 11375 standardní „černý“ materiál s povrchovou úpravou
TŘ17 – 1.4301 nerezový materiál s potravinářským atestem
TŘ17 – 1.4404 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům
TŘ17 – 1.4571 nerezový materiál se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům a teplotě

Povrchová úprava u TŘ11 – 11375
Žárově zinkováno
Prášková technologie RAL1015 (slonová kost)
Prášková technologie RAL5010 (modrá)
Prášková technologie RAL9001 (krémově bílá)
Prášková technologie RAL9005 (černá)
Prášková technologie RAL9006 (stříbrná – hliník)