Produktovej skupiny

Neustále pre Vás rozširujeme našu rozsiahlu online databázu produktov. Naša databáza obsahuje tie najpoužívanejšie komponenty z odboru priemyselnej filtrácie vzduchu, ktoré využívame v našich projektoch a realizáciách. Tieto produkty sme pre Vás skreslili do 3D, zkatalogizovali a sprístupnili online. Voľne k stiahnutiu sú dáta 3D STEP, 2D DWG, 3D PDF, technické listy produktov a cenové informácie .. [dozvedieť sa viac]

akademie-logo

G&G Akadémia

Naša spoločnosť realizuje systémy odsávania a filtrácie vzduchu v širokom spektre priemyselného odvetvia. Našim zákazníkom ponúkame istotu v podobe komplexné služby (poradenstvo – projekty – realizácia – servis – autorizácia)… [dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie zvarovní

Filtračné zariadenie na odsávanie zvarovní

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu zváracieho dymu a aerosólov. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zvarovní odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu ...

[dozvedieť sa viac]

Stanovenie správneho odsávacieho výkonu

Stanovenie správneho odsávacieho výkonu

Je prvopočiatkom riešenie každého projektu odsávania a filtrácie vzduchu a má zásadný význam na správnu funkciu budúceho realizovaného projektu. Pokiaľ dôjde k nevhodnému stanovenie odsávacieho výkonu v najhoršom prípade poddimenzovaniu, je už od prvopočáteční fázy projekt bezcenný ..

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie zlievarenského prachu

Filtračné zariadenie na odsávanie zlievarenského prachu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu zlievarenského prachu. Katalóg GIDLY zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zlievarenského prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]