Produktovej skupiny

Vyberajte jednotlivé komponenty z produktových skupín potrubných komponentov. Ponúkame varianty potrubných dielov SK I, SK II a SK III v materiálovom prevedení TR 11 + TR 17 a povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním či variantmi farebného prevedenia práškovou technológiou. Náš katalóg zahŕňa väčšinu vyrobiteľných komponentov potrubných trás. Voľne k stiahnutiu sú dáta 3D STEP, 2D DWG, 3D PDF a technické listy produktov [dozvedieť sa viac]

akademie-logo

Gidly Akadémia

V sekcii našej akadémie sa Vám snažíme priblížiť postrehy z praxe a odporúčania, ako správne navrhnúť systém odsávania a filtrácie vzduchu. Upozorňujeme na chyby, ktorým je rozumné sa pri návrhu či realizácii odsávacieho systému vyvarovať… [dozvedieť sa viac]

Životnosť filtračného média a náklady na výmenu

Životnosť filtračného média a náklady na výmenu

Sústredíme-li sa na prevádzkové náklady spojené s používaním technológie odsávania a filtrácie vzduchu je nutné započítať nielen náklady na elektrickú energiu pre prevádzku technológie a tlakový vzduch pre funkciu regenerácie filtračného média, ale sústrediť sa aj na životnosť jednotlivých dôležitých ...

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie na odsávanie uhoľného prachu

Filtračné zariadenie na odsávanie uhoľného prachu

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu explozního prachu. Uvedený prach vzniká pri manipulácii s uhlím. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie uhoľného prachu, ktorý tvorí so vzduchom explóznou prostredia. Filtračné jednotky sú odstupňované podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]

Filtračné zariadenie pre odprášenie kotlov na tuhé palivá

Filtračné zariadenie pre odprášenie kotlov na tuhé palivá

Katalóg Gidly zahŕňa filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odprášenie kotlov na tuhé palivá. Ponúkame 13 základných filtračných zariadení pre odprášenie uhoľných kotlov, odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

[dozvedieť sa viac]