Publikované

Filtračné zariadenie na odsávanie hliníkového prachu

Odsávání při broušení explozních prachů

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie brúsenie explozního prachu <<

>> späť na GIDLY AKADÉMIA <<

 

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie hliníkového prachu. Prach vzniká brúsením hliníkových či iných nekovových materiálov. Náš katalóg zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie pri brúsení hliníka či iného explozního materiálu. Tento prach tvoria so vzduchom explóznou prostredia. Filtračné jednotky sú odstupňované podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

Špecifikácia prachu vznikajúceho pri brúsení hliníka

Pri brúsení hliníkových materiálov sa do pracovného priestoru uvoľňujú prachové častice, ktoré sa vzduchom môžu tvoriť explózne prostredia. Tento prach je veľmi dôležité efektívne odsávať, pretože aj samotné usadeniny prachu v pracovnom prostredí sú veľmi nežiaduce. Explóznou prachy sú špecifické hodnotami Kst (bar.m / s) a Pmax (bar). V katalógu zahrnuté filtračné jednotky sú dimenzované pre jemný hliníkový prach, ktorý vzniká pri brúsení hliníka.

Odsávanie prachu pri brúsení hliníka

Odsávanie brúsneho hliníkového prachu priamo pri zdroji

Je najúčinnejší spôsob záchytu. Prachové častice sú odsávané pomocou stacionárnych digestorov či odsávacích stolov. Odsávacie digestory brúsneho hliníkového prachu sú s úspechom využívané u pracovných stolov, kde sú obrusované menšie obrobky. Odsávacie digestor zaisťuje odsávanie prachu tak, že nedôjde ku kontaktu pracovníka tým, že je brúsny prach odsávaný smerom od pracovníka. Odsávacie stoly sú výhodné tým, že umožňujú odsávanie do pracovnej dosky a zároveň pomocou odsávacie digestory smerom od pracovníka. U odsávacích digestorov počítajte s odsávacím výkonom 1500 – 2000 m3 / h na 1m dĺžky digestora. U odsávacieho stola počítajte s odsávacím výkonom cca 2000 – 2500 m3 / h na 1m dĺžky pracovnej dosky stola

Odsávanie brúsiacich automatov na hliník

Z hľadiska odsávanie a stanovenie odsávacieho výkonu je vždy nutné dbať požiadaviek výrobcu brúsiaceho automatu. Odsávanie tu totiž svojou správnou funkciou zaisťuje odsávanie explozního prachu, ktorý by sa inak usadzoval vo vnútornom priestore stroja a mohol by spôsobiť vznik explozního prostredia. Vzniku explozního prostredie vnútri stroja je potrebné sa vyvarovať. Jedna z možností je pravidelné upratovanie tak, aby neodsajú nečistoty netvorili usadeniny v kútoch a neodsávaných priestoroch stroja. Brúsiace automaty sú už od výrobcu vybavené odsávacími nástavcami a zákryty, je veľmi dôležité dodržať výrobcom predpísanú rýchlosť prúdenia v pripájacom hrdle, ktorá býva stanovená na 30 m / s.

Špecifikácia odsávanie explozního prachu pri brúsení hliníka

Pri návrhu či realizácii systému odsávania explozního prachu je nutné dodržiavať aspoň tieto základné pravidlá. Odsávacie potrubie musí byť riadne elektricky pripojené medzi jednotlivými komponentmi od odsávacieho prípravku až po filtračné zariadenie. Celá zostava musí byť riadne uzemnená. Filtračné zariadenie musí byť vybavené odľahčovacími membránami, nasmerovanými do bezpečného priestoru. Skriňa filtra musí byť tlakovo odolná, filtračné médium musí byť antistatické. V odsávacom potrubí musí byť inštalovaná spätná klapka pre zamedzenie šírenia spätné vlny do sacieho potrubia a rýchlosť prúdenia v odsávacom potrubí nesmie klesnúť pod 20 m / s.

Špecifikácia filtračného zariadenia pre odsávanie hliníkového prachu

Filtračné zariadenie uvedené v katalógu GIDLY sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúda tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií odsávania leštičiek dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračným médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s antistatickou úpravou s plošnou hmotnosťou 600 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc je od 0,25 mg / m3 do 1 mg / m3, čo umožňuje prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do pracovných priestorov a cez zimné obdobie tak šetriť náklady na vykurovanie. Pri vrátení prefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubia do haly umiestniť snímač zvyškového úletu tzv. prachoměr, ktorý bude kontinuálne sledovať úroveň čistoty prefiltrovaného vzduchu. Pri prekročení nastavenej medze prachoměru potom musí byť systém riadený tak, aby bola filtračná technológia bezodkladne odstavená či aby došlo k okamžitému prepnutiu výduchu do vonkajšieho prostredia. Filtračné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby odľahčovacie membrána smerovala do bezpečného priestoru.

Odporúčané prevedenie odsávacieho potrubia u odsávanie hliníkového prachu

Pri aplikáciách odsávanie hliníkového prachu odporúčame voliť prevedenie odsávacieho potrubia kombináciou rovných úsekov v prevedení vo SPIRO potrubie s prírubovými spojmi a tvarovkami (odbočky, kolená, klapky) v prevedení SK II – zvárané prírubové. Túto kombináciu odporúčame z dôvodu odsávanie ľahko abrazívneho prachu, ktorým trpí najčastejšie miesta zmeny smeru odsávaného vzduchu = odbočky a kolená. Neodporúčame používať nitované spoje jednotlivých komponentov, aby vnútorný priestor potrubia zostal po celej svojej dĺžke hladký. Časť odsávacieho potrubia, tj. medzi filtračným zariadením a spätnou klapkou musí byť vykonané z tlakovo odolného potrubia SK II či SK III.

Filtračné zariadenie na odsávanie hliníkového prachu v katalógu GIDLY

Pre vyhľadanie konkrétnej zostavy filtračného zariadenia a ventilátora postupujte prosím na stránku katalóg a cenník. Z výberu katalógu vyberte filtračné zariadenie. Z ponuky aplikácií vyberte „Ručné brúsenie hliníka – EX“. V následnom kroku vyberte požadovaný odsávací výkon filtračného zariadenia. Výsledkom bude zostava pozícií – filtračné zariadenie + prevedení pre odsávanie explóznou prachov + ventilátor + hlukotlumící box ventilátora, ktorými je filtračná jednotka tvorená. Komponenty môžete vložiť do rozpočta.

 

> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie brúsenie explozního prachu <<

>> späť na GIDLY AKADÉMIA <<